Birsel Oğuz

Birsel Oğuz

ATATÜRK ve GENÇLİK

“EY TÜRK GENÇLİĞİ! Birinci vazifen Türk istiklâlini veCumhuriyeti’ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.”

“EY YÜKSELEN YENİ NESİL! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk,onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz. Cumhuriyet fikirce, ilimce, bedence kuvvetli ve yüksek karakterlikoruyucular ister. Düşüncesi özgür, vicdanı özgür, bilgisi özgür nesilleriCumhuriyet sayesinde yetiştirebiliriz.”

Mustafa Kemal ATATÜRK

Atatürk, Türkiye’yi emperyalizmin saldırılarından ve baskılardankurtararak, çağdaş anlamıyla bağımsız bir cumhuriyete kavuşturan önderdir. O,kendi kafasında oluşturduğu çağdaş sentezci düşünceyi adım adım uygulamaalanına sokmuş, tüm ortaçağ kalıntılarını az zamanda yıkarak ülkesiniçağdaşlaşma rayına oturtmuştur.

Tam bağımsızlığı ve çağdaşlaşma ülkülerini kendisine hedef olaraksaptayan bu Büyük Önder, kurmuş olduğu genç Cumhuriyeti Türk gençliğine emanetetmiş ve geleceğin tek umudu olarak her alanda desteklemiştir. Gençliği gelecekanlamında ele almış, rejimin sahibi ve bekçisi olması gerektiğini ısrarlabirçok konuşmalarında dile getirmiştir. Türk gençliği, Atatürk’ün ışıklıyolunda var gücü ile çalışarak, O’nun ilkelerine ve eserine sahip çıkarak, bugüvene layık olduğunu gösterecektir.

Gençler unutmamalıdır ki, Cumhuriyet Türkiye’si Atatürk’ün görüşleriüzerine kurulmuştur. Güçlü Türkiye ideali, Türk gençliğinin Atatürkçü düşünceile yoğrulmasına ve bu düşüncenin kuşaktan kuşağa inançla devredilmesine bağlıbulunmaktadır. Esasen kendisi: “İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben fani MustafaKemal, diğeri milletin içinde yaşattığı Mustafa Kemaller idealidir” demişti. Buidealin gerçekleşmesinde bugün gençlere düşen görev ve sorumluluk; Atatürkçüdüşünceye sarsılmaz bir inançla bağlanmak, Atatürk’ün ilke ve devrimlerinebütünüyle sahip çıkmak ve onları sonsuza kadar yaşatmaktır.

GENÇLİK MARŞI

Dağ başını duman almış,

Gümüş dere durmaz akar,

Güneş ufuktan şimdi doğar,

Yürüyelim arkadaşlar.

Sesimizi yer, gök, su dinlesin;

Sert adımlarla her yer inlesin.

Bu gök, deniz nerede var,

Nerede bu dağlar taşlar.

Bu ağaçlar, güzel kuşlar,

Yürüyelim arkadaşlar.

Sesimizi yer, gök, su dinlesin;

Sert adımlarla her yer inlesin.

Her geceyi güneş boğar,

Ülkemizin günü doğar.

Yol uzun da olsa ne var,

Yürüyelim arkadaşlar.

Sesimizi yer, gök, su dinlesin;

Sert adımlarla her yer inlesin.

Ali Ulvi Elöve