“Hormonlu” Notlar

Tıp dilinde “Hormon” kısaca, metabolizmaların bünyedeki bazı aktiviteleri kontrolde tutmak için çeşitli amaçlarla ürettikleri salgılara denir. Hormonlar bildiğiniz gibi, büyümeyi ve gelişmeyi etkiler. Esas konumuz bu değil. Haber Türk’ten Pervin Kaplan’ın haberine göre; yıllardır tartışmalara neden olan “hormonlu” yani “şişirilmiş” notlar” ı ele alacağız.Nedir “hormonlu not”? Bir öğrencinin her hangi bir dersten yazılı ve sözlü sınavlardaki başarısı genelde birbirine yakındır. Ancak yazılı sınavlarda öğrencinin düşük olan başarısını - hak etmediği halde - şişirirsek, yani “hormon “etkisi yaparsak, işte bu tür notlara verilen isim oluyor, “hormonlu” not. Hormon verilmiş ürün gibi.

Yıllar öncesinde, karne zamanı gelince, birçok öğrencinin “Takdir” veya “Teşekkür” belgesi alabilmek için, ders öğretmenlerinden derslerine ait not ortalamalarının yükseltilmesini istemeleri de, “hormonlu not” tan başka bir şey değildi.

GDO’lu “hormonlu” ürünler normal ürünlere göre nasıl aşırı büyüme yaparsa, TEOG ve Üniversite giriş sınavlarında da, şişirilmiş notlarla giren öğrencilerin başarıları da, “hormonsuz”, adil not alan diğer binlerce öğrencilerin notlarının önüne geçmekte, onların hakkının yenmesine neden olmaktadır. Bu durum yıllardır tartışılmaktadır.Şişirilmiş notlar veren okul mezunları, adil puan veren okulların mezunlarına göre avantajlı durumda olduğundan, binlerce sıra öne geçmektedir.

TEOG yerleştirme puanlarının hesaplanmasında, okul notları %30 etkili olmaktadır. Üniversite sınavlarında ise, okul notları %12.5 oranında etki yapmaktadır. Bu durumda, sınav puanları aynı olan öğrencilerden, okullarında “hormonlu not” alanlar, öne geçmektedir. --Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaparak, bu konuda önlem aldı.Özellikle, Özel öğretim Kurumlarından gelen öğrencilerin “hormonlu” notlarının önüne geçmek, için Milli Eğitim Bakanlığı, 13 Ocak 2017 tarihli 29947 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, “Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in “Kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatının iptali ile idari para cezaları ile ilgili olarak;

MADDE 9 – (4) Okullarda yapılan öğrencilerin başarı durumlarının ölçülmesine ilişkin sınavlarda gerçek dışı not verildiğinin tespiti halinde, Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen fiil için uygulanan idari para cezası verilir.” hükmü yer almaktadır. Eğer bir okulun “hormonlu not” verdiği belirlenirse, ilk olarak, brüt asgari ücretin 5 katı ceza kesilecek. 2.kez bu ceza 5 kat arttırılacak. 3 kez “hormonlu not” verdiği belirlenen okula verilecek ceza, ”okul kapatma” olacak.

Eşitlik ilkesine göre, önemli olan öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmelerin, tespit edilen ortak kriterlere göre, objektif ve adil olarak yapılmasıdır. TEOG sınavlarında ve Üniversitelere öğrenci yerleştirilmesinde, - okulun adını du

e öğrencinin “mağdur olması, haklarının yenmesi” demektir. Burada bütün yük, özel okulların denetimlerini, özverili çalışmalarıyla yapan değerli Maarif Müfettişlerimizin omuzlarında olacaktır.

Nasıl “hormonlu” olduğunu gördüğümüz ürünleri almıyorsak, eninde – sonunda foyası meydana çıkıyorsa, çocuklarımızın da “hormonlu not” la sınav kazanan öğrenciler olmasını istememeliyiz. Hayata atıldıklarında, “şişirilmiş”, “hormonlu not”larla elde ettikleri başarıları – gerçek iş dünyasında- hiçbir işe yaramayacaktır.

Sevgiyle kalın. Saygılarımla.