Birsel Oğuz

Birsel Oğuz

YUNUSÇA SEVGİLER ÇINAR’A! YUNUS EMRE

Doğumu: Doğum yeri kesin olarakbilinemiyor. 1240 yılında dünyaya geldiği kabul ediliyor.

Ölümü: Yunus Emre, 81 yıl yaşadı.1321 yılında hayata gözlerini kapattı.

Yaşadığı yer: Bazı kaynaklaragöre Sivrihisar’a bağlı Sarıköylü’dür. Sarıköy’de çiftçilik yapmıştır. ŞeyhTaptuk Emre ile tanışır. Tekkelerde görev alır. Sarıköy’e sonradan Yunus Emreadı verilmiştir.

Soyu: Horasan erenlerine dayanır.Horasan ve civarı Türkmen’dir.

YUNUS EMRE’NİN YAŞADIĞI DÖNEM

Anadolu’da, Anadolu SelçukluDevleti dağılmaya başlar. Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde küçük ve büyük TürkBeylikleri kurulur. 14’üncü yüzyıın ilk çeyreğinde Orta Anadolu havzasındayaşayan, halk arasında bir eren ve bir halk şairi diye anılan kişi YunusEmre’dir. Yunus Emre, uzun süre Hacı Bektaş Veli dergâhında çile doldurur vedergâha hizmetler verir. Yunus Emre’nin yaşadığı ıllarda Anadolu Türkleri,Moğal akın ve yağmalarıyla iç kavga ve çekişmelerini yaşamıştır. Kıtlık vekuraklık da Türkleri perişan etmiştir. Bunlar yetmiyormuş gibi, 13’üncüyüzyılın ikinci yarısında siyasi çekişmeler yanında çeşitli mezhep vetarikatların görüşlerinde yayılmalar yaşanmıştır. İşte böyle bir ortamda; HacıBektaş Veli, Mevlana, Ahi Evren gibi bilim ve irfan kutuplarının arasında YunusEmre de vardır. Yunus Emre, kendisini yetiştiren Taptuk Hazretlerindenöğrendikleri çevresinde:

* Allah sevgisini

* Aşk ile ilgili görüşlerini

* Ahlakla ilgili düşüncelerini,her türlü inanca karşı gerçek İslam Tasavvufi düşüncelerini işleyerek, İslam dinininTürkler arasında yayılmasına önemli görevlerde bulundu.

Emre sözcüğünün anlamı: YunusEmre ve Şeyhi Taptuk Emre, “Emre” adını kullanmışlardır. Emre adı o zaman;âşık, seven, kardeş ve şair anlamında kullanılmaktadır. Taptuk Emre; şeyhtir.Horasanlı’dır. Hacı Bektaş Veli’nin halefidir. Yunus Emre’yi yetiştirmesi içinTaptuk Emre’ye teslim eden de Hacı Bektaş Veli’dir.

Yunus Emre’nin eserleri:

Birinci eseri: RisaletünNushiyye’dir. Meali Öğütler Kitapçığıdır. 573 beyit vardır.

İkinci eseri: Yunus Emre Divanı’dır.Aruzdur, gazel şeklindedir.

YUNUS EMRE’DEN KALAN ÖZLÜ SÖZLER;

* Sevelim, sevilelim bu dünyakimseye kalmaz.

* İyi sözün aslın bilen derdi busöz, nereden gelir? Söz aslını anlamayan sanır bu söz benden gelir.

* Zehir ile pişen aşı yemeye kimgelir? Türlü türlü cefanın adını aşk koymuşlar.

* Ben seni bıraktığım zaman, senbeni bırakma Ya RAB

* Çok mal haramsız, çok lafyalansız olmaz.

* “Şol cennetin ırmakları akarAllah deyu deyu

Çıkmış İslam bülbülleri, öterAllah deyu deyu”

* “Aşkın aldı benden beni,

Bana gerek seni.

Ben yanarım dünü, günü.

Bana seni gerek seni

Ben yürürüm yane yane,

Aşk beni boyadı kane.

Ne âkilem ne divâne

Gel gör aşk beni neyledi?”

* “Aklım başıma gelmedi, aşkşarabını tatmayınca. Ben kendimi bilemedim, gerçek eve gelmeyince”

HALK YUNUS EMRE’Yİ NASIL TANIYOR?

* Yunus Emre, Türk halkşairlerinin tartışmasız öncüsüdür.

* Yunus Emre, Türk dilininsadeliğini ortaya koyan bir halk şairidir.

* Yunus Emre, sevgiyi felsefehaline getiren örnek bir insandır.

* Yunus Emre’nin söylediklerihalk arasında, 700 yıldır dilden dile aktarılır.

* Yunus Emre’nin sözleri türkü veilahilere söz olmuştur.

* Yunus Emre, Türk kültür vemedeniyetinin oluşmasında katkıları olan bir halk ve gönül adamıdır.

* Yunus Emre, bir doğruluktimsalidir.

Ormandan kesip dergâha getirdiğiodunlar bile yamru yumru değil, çubuk gibi doğrudur. Yunus mre, her yerde veher zaman örnek alınacak dosdoğru insandır.

KAYNAKÇA: Sevgi ve Aşk ÇağlayanıYunus Emre – Turan Bozkurt