Birsel Oğuz

Birsel Oğuz

TÜRK İŞ KÜLTÜRÜ ÜZERİNE

Her ülke kendi doğrularını barındıran bir iş kültürüne sahiptir.Türkiye, Doğu’ya Batı’nın, gelenekselle modernin kesişim noktasında bir ülke.Bu sentez ülkenin iş kültüren de bütünüyle yansıyor ve diğer ülkelerden birçokalanda farklılık gösteriyor.

* İnsan ilişkileri her şeyin üstündedir

Türkiye’yi ziyaret edip de Türk misafirperverliğindenetkilenmeyen yoktur. Bu ilişkilerine de aynen yansır. Dostluk, kurduğunuzherkes size bir şekilde yardımcı olmaya çalışır. Bu yüzden iş yaparken kimitanıdığınız en az işin nasıl yapıldığını bilmeniz kadar önemlidir. Ne kadar çoketkili insanı tanır ve ilişkirenizi iyi tutarsanız başarı şansınız da o kadarartar. bunun yolu iş dışında bulunabilecek ortak noktaları yakalamaktan geçer.

* Duygusallık, mantık kadar önemlidir

“Gözler kalbin aynasıdır” Türk insanının sıkça kullandığı bircümledir. Bu yansımaların toplantılara el kol hareketleri ve ses tonudeğişimleriyle dış vurulması doğal karşılanması gereken bir durumdur. Bu dışavurumlar olumsuzsa ilişkiyi korumak için uzun ve dolaylı söylemlerleyumuşatılır. Bu yaklaşım Kuzey Avrupa v Asya gibi yansız ve doğrudan doğruyailetişim kurmaya alışmış kültürler tarafından çok farklı algılanabilir. Aynışekilde yansız ve dosdoğru yaklaşımlar da Türkler tarafından mesafeli ve üsttenbakışın göstergesi olarak algılanabilir.

ÖZVERİLİ ÇALIŞMAK HAYATIN DOĞAL BİR PARÇASI OLARAK ALGILANIR

İşi yalnızca uzmanca bir açıdan somut değerlerledeğerlendirmemek, kişilerle olaylara bakış açılarını ve hissettiklerinianlamaya çalışarak dostane iletişim kurmaya çalışmak başarının anahtarıdır. Buonları tanımak için zaman ayırmak, iş süreçleri kadar iş yaptığınız kişilere deodaklanmak anlamına gelir.

* İş, yaşamın merkezindedir

İş ve sosyal yaşam bir bütündür. Bu yüzden iş, yaşamın heralanına nüfuz eder. Bitirilen okul, yapılan iş, çalışılan yer, unvan gibiunsurların önemi büyüktür. Bu kavramlar yalnızca kişiyi değil, aileyi deetkileyen unsurlardır. Bunlar her ortamda dışa yansıtılır ve saygı görmesiönemsenir. Özverili çalışmak hayatın doğal bir parçası olarak algılanır. İş veunvan hiçbir zaman çalışma saatleriyle sınırlı olarak görülmez. Hayatın farklıalanlarını kendine özgü rollerle ayrıştıran kültürlerle olan ilişkilerde,özellikle yönetir ve yönetilirken, anlayış ve değerlendirme farklılıklarıortaya çıkabilir. İnsanların özgeçmişeriyle tanıyıp önemsedikleri, kişiseldeğerlerine saygı duymak ve bunu farklı ortamlarda dile getirmek doğrudanilgili gözükmese de istenilen sonucu elde etmek için önemli bir etkendir.

* Eş zamanlı çalışma şekli doğal bir motivasyon kaynağıdır.

Aynı anda birden çok işle uğraşmak Türkleri motive eden birfaktördür. Yalnızca tek işe odaklanmak sıkıcı gelebilir. Bu iş süreçlerinihızlandıran bir etkendir ama sıralı zamanlı tek işle uğraşan kültürlerdenfarklı biçimidir. Kimi kültürler (Batı Avrupa ve ABD) bir işi yapmadan diğerinegeçemezken kimileri aynı anda birçok işi olabildiğince iyi yapmaya çalışır.Doğal olarak işlerden biri zamanında biterken diğerleri süreyi aşabilir. Buyüzden işlerin önem derecelerini vurgulamak, hangi işin ne zaman bitmesigerektiğini belirtmek uyum açısından önemlidir.

Değişen dış etkenlere uyum, başarının temel taşıdır. Gelişmekteolan ülkelerdeki yüksek büyüme oranları hızlı sosyoekonomik değişimleriberaberinde getirir. Bu hız, ülkelerdeki çalışanları seneler içinde son dereceesnek bir yapıya kavuşturur. Yaşanan her değişime kolayca uyum sağlayıp yeniortamda başarılı olmaya çalışmak Türk iş kültürünün en önemli özelliklerindenbiridir. Usta bir sörfçünün sörf tahtasının üstünde durmasına benzer. Söfçüdalga nasıl olursa olsun koşullara uyum sağlayıp en iyisini yapmaya odaklanır.Planlamalar ağırlıklı olarak kısa ve orta dönemleri kapsar. Çünkü uzun dönemleryeni değişimleri beraberinde getirebilirler. Uzun dönem planlama yapılmasıistendiğinde bu planın belirli

dönemlerde değişimlere göre güncelleneceğinin belirtilmesi,plana verilen önemi artırır. Bu dönemsel güncellemeler aynı zamanda günlükdevinimler içinde unutulan uzun dönem hedeflerinin tekrar hatırlanmasınısağlar.