Birsel Oğuz

Birsel Oğuz

LİDERLERDE POZİTİF ENERJİ

Popüler kitapların çoğu şirkette stres, tükenmişlik sendromu, depresyon, yorgunluk ve iletişimsizliğin zararlarından söz ediyor. Pozitif enerjinin nasıl sağlanacağı, teşvik edileceği ve geliştirilebileceği ikinci planda kalıyor. Ancak pozitif enerji, kurum ve liderlik başarısının etkili ve önemli habercilerinden biridir.

Pozitif enerjiyi bir tür canlılık, yükselme, zindelik ve hevesli olma hissi olarak tanımlayabiliriz. Bir şeyleri yapmak, ortaya koymak ve sürdürmek için gerekli olan hayat enerjisi de denilebilir. Ancak tüm enerji türleri aynı değildir. Örneğin fiziksel enerji harcamak insanı yorar ve sonrasında dinlenme ve enerji depolama ihtiyacı hissettirir. Aynı durum zihinsel enerji (örneğin bir sınava çalışmak) ve duygusal enerji (örneğin büyük bir coşku veya derin bir üzüntü) için de geçerlidir. Bu tür enerji kullanımları yenilenmeyi gerektirir. Ancak ilişkisel enerji kullandıkça çoğalır ve yenilenir. Bu enerji türü pozitif enerji ve destekleyici insan ilişkileriyle birlikte anılır. Örneğin şefkatli ve sevgi dolu bir ilişkide bulunmak yorucu olmanın aksine, yenileyicidir. En etkili liderlik yöntemi pozitif ilişkisel enerji göstererek bunu mümkün kılmakla ilgilidir.

Pozitif enerjili liderlerin, şirket ve şirket çalışanlarının performansları üzerindeki etkisini inceledik. Bulgularımıza göre liderlerinden pozitif enerji alan bireyler, almayan bireylere kıyasla daha mutlu oluyor. Bu kişilerin iş memnuniyetleri, şirketleriyle iletişimleri, performansları ve ailevi huzurları da diğerlerine göre daha yüksektir. Ayrıca bu şirketlerde çalışanlar arasındaki uyum, öğrenme oryantasyonu, deneysel ve kreatif düşünme eğilimi (orijinallik, sıradışı beceriler, farklı düşünme şekillerini bir arada kullanabilme), (yaratıcı düşünme gibi) ve finansal performans alanlarında da daha iyi sonuçlar gözlemledik.

Aslına bakılırsa pozitif enerjinin liderin nüfuzu ve pozisyonundan dört kat daha etkili olduğu, liderin bilgi ya da deneyim dağarcığına kıyasla performans üzerinde dört kat daha önemli olduğunu kanıtlandı. Birçok şirketteki çoğu lider ne yazık ki, pozitif enerjiyi şirketlerindeki önemli bir güç kaynağı olarak görmüyor. Hatta bütün bu düşüncelerin aksine çalışanlarının motivasyonunu bozmada ustalık gösteriyor.

Pozitif enerji veren liderle dışa dönüklük, sosyallik, karizmatiklik ya da şen şakraklık aynı anlama gelmiyor. Pozitif enerji daha çok gerek üst düzey yöneticiler gerekse de yardımcı analizciler olsun hep kıdem ve deneyimden insanın öğrenip geliştirebileceği davranış biçimleriyle ilgilidir. Pozitif enerjili liderlerde görülen özellikle şöyle sıralayabiliriz:

- Pozitif enerjili insanlar, diğer insanların gelişmesine yardımcı olur.

- Karşısındakilerle insan olarak bağ kurar ve etkileşime girer.

- Emin, güvenilir ve dürüsttür.

- Samimi ve özgündür.

- Engellere değil, fırsatlara odaklanır.

- Sorun yaratmamaktansa diğer insanların sorunlarını çözer.

- Güler yüzlüdür ve nadiren sert görünür.

- Şükran ve tevazu duygularını sıkça ifade eder.

- Esnektir ve farklı fikirlere açıktır.

- Bencil değil, takım oyuncusudur.

- İnsanlara özgüven ve öz yeterlilik hislerini aşılar.

Araştırmalarımız sonucu elde ettiğimiz bilimsel veriler gösteriyor ki: Pozitif enerjili liderlerin performansı diğerlerine kıyasla çok daha yüksektir. Pozitif enerjinin bireylerin ve kurumların performansı üzerindeki etkisi kişilerin unvanı, bilgi dağarcığı, nüfuzu ve şahsi özelliklerine kıyasla çok daha büyüktür. Enerji birçok lider tarafından yeterince başvurulmayan bir kaynaktır. Şirketlerin gelişimi ve yüksek performansı için en önemli etkenlerden biri pozitif enerji sergilenmesi ve bunun teşvik edilmesidir.