Birsel Oğuz

Birsel Oğuz

DİRENİŞ HAREKETLERİ

İşgalle beraber direniş hareketleri derhal başlamıştır. En bilinçli tepki Yıldırım Orduları Komutanı Mustafa Kemal’den gelmiştir; derhal bütün silah arkadaşlarına telgraf çekmiş, ordularını terhis etmemelerini, silahlarını bırakmamalarını istemiştir. Bu, bağımsızlık savaşının ilk sinyalidir. Ne var ki, kukladan farkı kalmayan saltanat, Yıldırım Ordularını söndürerek, Mustafa Kemal’i İstanbul’a çağırmıştır. Artık;

-Galipler, planlara göre işgale başlamıştır;

- Ermeniler, sözde kendilerine verilen Doğu Anadolu’da vahşet ve soykırıma başlamıştır;

- Doğu Karadeniz’de teşkilatlanan Rumlar Türk köylerini basmakta ve insanları katletmektedirler;

- 15 Mayıs 1919’da Yunanlılar İzmir’e çıkmış, hızla yayılmaktadırlar.

Anadolu’yu yurt edindiğinden beri düşman çizmesi tanımayan ve düşman buyruğunda yaşamayan Anadolu Türk’ü büyük bir öfke ve tepki içindedir; gösteri ve toplantılar yapmakta, mahalli direniş örgütleri kurmaktadır; ancak hareketleri birbirinden kopuktur ve hedef birliği içinde değildir.Tarihin ve Türk insanının bir şansı olan, ilahi kaderin sanki bu şartlar için yetiştirdiği Mustafa Kemal, bir yolunu bularak, kendini, 30 Nisan 1919’da Erzurum 9’uncu Ordu Komutanlığına atandırdı, 15 Mayıs 1919’da İngiliz denetiminde olan Samsun’a hareket etti.

Mustafa Kemal şunların farkındaydı:

-İşgal altındaki bir hükümet ve saltanattan, milletin gerçek anlamda kurtuluşuna yönelik icraat mümkün değildir;

- Düzenli bir ordu kurulmadan, ikmal ve eğitimi tamamlanmadan, mahalli çeteler ve milis güçleriyle düşman yurttan kovulamaz.

- Düşman insaf ve hoşgörüsüne sığınarak yönetilmek Türk insanının onuruna yakışmaz; kurtuluş için gerçek güç milletin kensidir; ya İstiklal, ya ölüm! Mustafa Kemal, sırasıyla Havza, Amasya, Erzurum, Sivas Kongre ve toplantılarında özetle;

-“Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” diye haykırarak saltanattan milli devlete geçen ilk köprüyü atmıştır;

- Mahalli direniş örgütlerini Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirmiş, Temsil Heyetini kurarak sevk ve idareyi tek merkezde toplamıştır

- Yerel temsilciler seçtirerek milli parlamentonun ilk kuruluşunu sağlamıştır.

- Nihayet 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’yle milli devleti kurmuştur.Mustafa Kemal, bu söylemesi kolay, icraatı zor oluşumlarda;

-Saltanatın, İstiklal Savaşı’nı uluslararası platformda engelleyen faaliyetlerini nötralize etmiştir.

- Saltanat ve işgal güçleri tarafından organize ve finans edilen hain isyanlarını bastırmıştır;

- Yunan kuvvetlerini çete ve milis güçleri ile yavaşlatarak, düzenli ordunun kurulabilmesi için zaman elde etmesini bilmiştir.

- Parlamentoda, saltanat taraftarlarının, şahsi çıkar ve ikbal peşinde koşan gafillerin, kıskançlık ve haset çamuruna batmış hainlerin kişiliğeni ve faaliyetlerine saldırılarıyla devamlı boğuşmuş, sarsılmaz iman ve kırılmayan direnciyle, yolunda, taviz vermeden yürümüştür.