Menderes Akdağ

Menderes Akdağ

KÖLELİĞİN KALDIRILMASINA YENİDEN DOĞUŞ- YENİDEN YAPILANMA DEDİLER (ADI ŞAHANE SONUCU HÜSRAN EYLEM)

Amerikan İç Savaşı’ndan sonra siyahîlerle beyazlar her iki halk adına eşit haklara saygı duyarak yaşayacaktı. Kölelik dönemindeki engeller kalkacak, büyük bir enerji ortaya çıkacaktı. Toplum yaşamının her aşamasına nüksetmiş büyük bir gururdu bu. 4 milyon azledilmiş köle güç ve zekâlarını bölgelerinin yeniden inşasında kullanmayı ortak bir görev bilecekti. Her şey bittiği; köleliğin kalktığı, evet, bu doğrudur. Fakat özgürlüğün devamına izin verilmez. Ümit dolu yıllar ve sözler uzun sürmez. Siyahîlere şeklen tanınan özgürlük hiçbir yerde yedi yıldan daha fazla devam etmez. “Yeniden Yapılanma Süreci’ni” başarısız kılan nedir? Savaştan sonra Güney Eyaletlerini yeniden yapılandırmaya dönük tüm planlar, çözülmedik pek çok sorun bırakır. Arazi sahibi olmak en önemli meseledir. Azledilmiş kölelere kendilerine ait bir araziye sahip olmaları için bir fırsat verilmez. Onlar özgür bireyler olarak adlandırılmaktadır ancak ekonomik güçten yoksundur. Güney Eyaletlerinde gücün anlamı kendine ait ekilebilir bir araziye sahip olmaktır. Azledilmiş köleler için yeni yaşamlarını düzenlerken eski sahiplerinin arazilerinde çalışmaktan başka hiçbir yolları yoktur. Siyahîler çalıştıkları çiftliklerde kölelik batağına yeniden saplanır. Siyahî ve beyazlardan oluşmuş hükümetler bir hata yapar. Havanda su dövülmektedir. Yozlaşma ortaya çıkar. Yeniden Yapılanma sona erdiğinde siyahîler bir kez daha yalnızlığa mahkûm edilir. İnsan hakları siyahîlerden alınır. Bu sadece siyahîler ve güneyde yaşayan kimsesiz yoksullar için değil bütün Amerikan vatandaşları için bir kayıptır.