Menderes Akdağ

Menderes Akdağ

Cumhuriyetten Vazgeçen Demokrasiden Vazgeçer mi?

Son günlerde bununla ilgili çok tartışma işitmektesiniz. İki kavram hakkında bir şeyler anlatmak oldukça zor. Her ikisi devletimizin temelidir. Demokrasiye inanmaktayız dediğimizde kişilere salt insan oldukları için saygı duyduğumuzu söylemiş oluruz. Bütün insanları eşit fırsata sahip olmaları ve kanun önünde eşit şartlarda yargılanmalarını isteriz. Biz insanoğlunun kendi tercihlerini ve kendi kaderini yapabileceğine inanırız. İnsanoğlunun yaşamak için tatmin edici farklı yollar bulabileceğini düşünürüz. İnsanların ahengi korumak için uzlaşması gerektiğini biliriz. Biz inanmaktayız ki çoğunluk iktidara gelir ve yönetir. Ancak çoğunluk azınlığı ezemez. Onların fikirlerini beyan etme özgürlüğü, oy kullanma gibi haklarını ret edemez. Demokrasi insanoğlunun bir arada yaşabilmesi için bir takım anlayışları ortaya koyar. Bu anlayışlar, anayasada ve anayasal değişikliklerde ifade edilir. Öbür taraftan Cumhuriyet, temsili hükümet şeklimizden söz eder. Hepimizin bir araya gelmesinin güçlenmesinden bu yana Ankara’ya kanun yapmaları için temsilciler göndermekteyiz. Ülkemiz bir cumhuriyet olarak şekillendirilmiştir. Anayasamız cumhuriyetçi bir devlet yönetimini garanti altına almaktadır. Türkiye, cumhuriyet midir, demokrasi midir? Cevap için şu söylenebilir: Anayasa ve anayasal değişikliklerde ifade edildiği gibi Türkiye demokratik anlayışa sahip cumhuriyetçi bir devlet yönetim şekline sahiptir. Böyle de olsun.