Mehmet Özçakır

Mehmet Özçakır

AKLIN YOLU BİRDİR

Nihayet yazdıklarımızı bir Milletvekilimizin dikkatini çekmiş olmalı ki, benim de yıllardır önerdiğim konu hakkında nihayet kanun teklifi vererek harekete geçti.

Aydın Milletvekili Avukat dostum Sevgili Süleyman Bülbül ‘ün , açıklamasından öğrendiğime göre AYDIN ‘a İL OLARAK İSTİKLAL BERATI verilmesi için , Meclis’e yasa teklifi verdi.

Yazılarımda her zaman değindiğim gibi, Aydın 1919 Yunan işgalinde, organize bir şekilde düşmana ilk kuruşun atarak , geri çekilmesini ve Anadolu içlerine Yunan işgalinin geç girmesine ve Türk ordusunun toparlanması için süre kazandıran kahramanlıklara vesile olmuştur.

İŞTE BU KAHRAMANLIĞI İÇİN KENTİMİZİN ADI EFE AYDIN , AYDIN EFESİ OLARAK ANILMALIDIR , demiştim.

Her ne kadar ilk kurşun 15.Mayıs.1919 da Konak meydanında Teşkilatı mahsusa dan gazeteci Osman Nevres (Hasan Tahsin ) tarafından milli bir şuur ile atılmış ise de, 27 Mayıs 1919 da Aydın’ı işgal eden Yunan işgal güçlerine karşı 20 gün sonra ,15 haziran’ı 16 Haziran ‘a bağlayan gecede, MALGAÇ BASKINI ile Aydınlıların haklı direnişini göstermiş ve bir süre de olsa Yunan kuvvetlerini geriye püskürtmüştür.

İşte bunun için Aydın a diğer illere verilen kahramanlık payeleri gibi AYDIN’a da EFE AYDIN veya AYDIN EFESİ ünvanı verilmesini yıllardır yazılarımda önerdim.

Kahramanlık MARAŞ ‘a ve 15 Temmuz dan sonra Ankara’nın Kazan ilçesine , Gazi’liğin ANTEP’e , Şanlı ‘lığın URFA ya layık görülmesi kadar , EFELİK Aydın’ın teslim edilmesi gereken bir hakkıdır.

Çünkü AYDIN , isimlerine unvan eklenen doğudaki bu iller kadar ,Yurt savunmasında Efeleri ile batı cephesinde büyük katkıda ve kahramanlıkta bulunmuştur.

Milletvekili BÜLBÜL bu konuya duyarlı yaklaşımı nedeniyle kutluyorum. Bu konuda Yasa teklifinde gerekçelere de katılmamak mümkün değil.

“18 Ocak 1919 tarihinde toplanan Paris Barış Konferansı'nda alınan kararlar doğrultusunda Yunan Ordusu'nun Batı Anadolu Bölgesi'nde başlattığı işgal ve katliamlar "Kuva-yi Milliye Hareketi"nin doğmasına neden olmuştur.

Kuva-yi Milliye vatanı işgal edilen Anadolu halkının destansı direnişidir.

Bu destansı direnişte Aydın ilinin büyük bir yeri vardır.

Aydın 15 Mayıs 1919 tarihinde başlayan İzmir'in işgalinin hemen ardından direniş hareketlerinin başladığı ve zamanla direnişin bölge genelinde örgütlendiği yer olmuştur. Çete Ayşe Efe, Hacı Süleyman Efendi, Sökeli Cafer Efe, Hüseyin Efe, Mesutlulu Mestan Efe gibi vatanseverler Batı Anadolu bölgesindeki dağınık milli heyetlerin toparlanabilmesi sağlanmış, Yunan işgalinin ilerleyişi düzenli ordu kuruluncaya kadar kısmen de olsa engellenebilmiştir.

Özellikle Nazilli ilçesi üç defa toplanan Nazilli Kongrelerinin büyük etkisiyle Kuva-yi Milliye'nin örgütlenmesinde önemli bir merkez olmuştur.

Batı ve Güney Anadolu’da düzenli, teşkilatlı ve milli şuurla yapılmış ilk baskın olarak kabul edilen Yörük Ali Efe ve arkadaşlarının Yunan işgaline karşı olan ilk bakın olan Malgaç baskını bunlardan biridir. Başarılı olmasıyla bölgedeki halkın kendine güveni gelmiş ve edinilen başarı sadece sayısal olarak değil, yerel direnişin örgütlenmesinde ve giderek ulusal direnişe dönüşmesinde öncü bir rol oynamıştır.

Aydın'da örgütlenen milli güçler sadece Yunan işgaline direnmekle kalmamış Demirci Mehmet Efe kumandasında efelerden oluşan kuvvetlerle, milli mücadele karşıtı Bolu, Düzce, Anzavur ve Delibaş isyanlarının bastırılmasında önemli hizmetlerde bulunmuştur.

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk o dönemde Demirci Mehmet Efe'yi takdir ederek, 11 Haziran 1920 tarihli telgrafında, "Kahraman efelerinizi size gönderiyorum. Aydın'ın bu doğru özlü ve fedakâr evlatları Bolu ve Düzce havalisinde memleketimizi gâvurların esaretine düşürmeye çalışan hainleri pek kahramancasına ve fedakârane te'dip ettiler. Vatanımıza büyük hizmetler ettiler. Allah iki cihanda aziz etsin. Kendilerine ve umum kumandan olan zat-ı alinize Büyük Millet Meclisi'nin kalbi ve samimi teşekküratını takdim eder gözlerinizden öperim" demiştir.

Bunların yanı sıra Celâl Bayar’ın, Galip Hoca kimliğiyle bu dönemde verdiği tavsiyeler ve yönlendirmelerle, Milli Mücadeleye katkılar artmış, ayrıca, efeler arasındaki sorunları çözümleyerek, Milli Mücadelenin güçlenmesinde önemli bir görevi de yerine getirmiştir.

Aydın ilinin milli mücadele dönemindeki mücadelesi Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yurt genelinde başlayan Kurtuluş Savaşımıza büyük katkı sağlamıştır. Aydın'da kahraman efelerce yakılan direniş ateşi önce bölge halkının yurdun düşman işgalinden kurtarılması umutlarını yeniden alevlendirmiş daha sonra tüm Anadolu'ya yayılarak bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu müjdelemiştir.

Aydınlıların düşman işgali karşısında gösterdikleri vatanseverlik ve verdikleri mücadele elbette ki tarihteki yerini almıştır. Ancak bunun yanında Aydın iline İstiklal Madalyası verilmesi de yerinde olacaktır.

Bu kanun teklifi Aydın iline İstiklal Madalyası verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.”

Açıklaması ile bugüne dek unutulan AYDIN kentinin kahramanlığı verilerek bir ayıbın giderilmesi gerekmektedir.

Şimdi hareket sırası Meclis te.

Ankara dan pek bir şey istemesini bilmeyen AYDIN , artık fazla da mütevazi olmamalıdır. Bu haklı ve onurlu girişimde , vatan savunmasında gösterdiği Efelerin yararlığını tescil ettirmelidir.

Aydın’ı temsil eden 8 milletvekili bu öneri çerçevesin de birleşmeli, Ankara da bir bütün olmalıdır.

AYDIN EFESİ tüm ülkeye ve yedi düvel’e ilan edilip tescillenmeli ve marka olarak tanıtılmalıdır.

Belki bu girişim önemsiz bir ayrıntı gibi değerlendirenleriniz olacaktır, ama MARKA ve TANITIM anlamında gelecekte önemi çok büyüktür.

Haydi AYDIN için gönül verenler , bu teklif’in yasallaşması için hepimize görev düşüyor.

Siyaset ve parti gözetmeksizin , önergeyi verenin kimliği ile değil, Aydın’ın toplam yararı için , bir ilki gerçekleştirip, AYDIN SİYASİLERİ BİRLEŞELİM , Aydın kentini , özlediği EFE’siyle özdeşleştirelim.

Yarın Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81. Yıldönümü.

Tüm Ulus al bayrağımızın altında atamızın aziz ruhuna dua okuyup anacağız.

Yarın sabah dokuzu beş geçe Valilik önünde törenlerin ardından Hidayet Sayın salonunda resmi anma töreni ve akşamında Şükran Güngör sahnesinde Büyükşehir Atatürk’ü anma konserinde buluşmak üzere, iyi hafta sonları diliyorum.

SÖZÜN ÖZÜ :

BAĞIMSIZLIK , ANCAK VATANI UĞRUNA ÖLMESİNİ BİLEN KAHRAMAN TOPLUMLARIN HAKKIDIR.