Menderes Akdağ

Menderes Akdağ

TARİHTE İLK MODERN PARLEMENTO

Tarihte ilk modern ilk parlamento sahibi İngiltere’dir. İngiltere’de modern Parlamento geleneği Ortaçağ’a kadar uzanır. İngiliz monarşisine karşı parlamento nasıl güçlenir? Parlamento güçlenirken, parlamentodaki liderler anlaşmazlık durumunda kavga etmemeyi öğrenir. Onlar, kesin kanun yapma gücü için kişilerden oluşmuş gurup oluşturmayı ve politik parti kurmayı düşünür. Farklı partiler güçlenirken, elbette partilerin birisi iktidarda olacaktır. Ancak hiçbir parti seçim kaybetme durumunda başkaldırma tehdidinde bulunmayacaktır. İngilizlerin öğrendikleri şeyle Romalıların yüzlerce sen önce öğrendiği aynıdır. İngilizler yasa yapmak için seçilmiş insanlara güvenebileceklerini öğrenir. Sadece İngilizler, Romalarından daha ileri gider. İşbaşına halktan birileri seçildikçe daha fazla devlet okulu yapılır. Eğer bir kişi oy kullanacaksa, o kişinin oy hakkında bilgileri okuyup anlayabilmeli anlayışı yaygınlaşır. İngiltere bir kral veya kraliçeye sahip olamaya devam eder. Fakat İngilizler Parlamento üyelerini seçmeye başlar. Bu tamamıyla parlamentonun ülkeyi yönetmesidir. Seçimlerde en çok parlamentoya üye çıkartan siyasi parti kendi içerisinden belirledikleri lider başbakan olur. İnsanlar, Avam Kamarası’nın üyelerini seçer. Başbakan Avam Kamarası’ndan çıkar. Sadece devlet başkanlığı statüsü’nde kalan Monarşi, Lortlar Kamarası’na soylulardan üye atayabilir. Lortlar Kamarası üyeliği babadan oğla geçer. İngiltere bir kraldan öbür krala ve soylulara uzanan bir yönetim değişikliği yaşanır. Fakat halkın seçtiği temsilciler, yavaşça Parlamentoda güç kazanır. İngiltere her geçen gün demokrasi fikrine yakınlaşmaktır. Eşit haklara sahip vatandaşlar tarafından seçilmiş temsilcilerden oluşmuş bir hükümet yapısı doğmaktadır.

İngiliz Demokrasi ve Parlamento geleneğini ortaya çıkaran temel tarihi olaylar: Milattan Sonra 476 Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılışı, 1215 Magna Carta, 1628 Haklar Dilekçesi, 1642 Cromwell’in Birinci Charles’la Savaşı, 1688 Büyük Devrim, 1689 Haklar Bildirgesi…