Menderes Akdağ

Menderes Akdağ

RUSLARIN SICAK DENİZ AŞKI

Batı yeni kıtalar keşfederek 16. yüzyılda okyanus ötesi ticareti başlatır. Gençlik döneminde Avrupa tersanelerinde çalışan Rus Çarı Deli Petro dünyanın geldiği noktayı iyi okur. Rusya’nın bu serüvene katılmasını ister. Projenin adı “sıcak denizlere inme”dir. Onun yürüttüğü proje ondan sonra gelen çarlar tarafından bir devlet politikası haline getirilir. Proje için farklı yollar denenir. Osmanlılar proje başlangıcında güçlüdür. Bu nedenle Ruslar daha zayıf halka Baltık üzerinden bunu dener. İsveç’le savaşır. İsveç, Osmanlı ile ittifak yapsa da Baltık yolu Ruslara açılır. Osmanlıların Viyana bozgunu sonucunda Osmanlıların gücünün kırıldığını fark eden Rusya doğrudan Osmanlı toprakları üzerinden bu projenin ikinci ayağını uygulamaya koyar. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması’yla Kırım üzerinden Ruslar Karadeniz’e iner. 1789 Fransız İhtilali sonucunda Ruslar, Balkanlar üzerinden Akdeniz’e inmeye çalışır. Balkanlarda yaşayan Slavları kendi yanına çekmeye çabalar. Hünkâr İskelesi Antlaşmasıyla Ruslar, doğrudan Boğazlar üzerinden Akdeniz’e inebilecekken İngilizlerin devreye girmesiyle sonuç boşa çıkar. Rusların Osmanlı Ortodokslarını himaye hakkı elde etmesiyle, bu devlet Kafkasya ve Doğu Anadolu üzerinden Akdeniz’e inmeye hazırlanır. Kullanılacak unsur Osmanlı Ermenileridir. Rusya, Kafkasları ele geçirir. Hatta 20. yüzyıla girerken Erzurum’a kadar Rus orduları dayanır. Ancak Rusya’daki komünist ihtilal, planları alt üst eder. Kafkaslar, bağımsızlığına kavuşur. Ancak kendini toparlayan Rusya buraları ilhak eder. II. Dünya Savaşı sonrasında Rusya, Doğu Anadolu’dan toprak ve Boğazlardan üs talebinde bulunur. Türkiye, kendini Batı ve NATO ile ABD’nin kucağına atar. Bu işten böyle sıyrılmaya çalışır. Orta Asya’ya hâkim Rusya, 1980’lerde Afganistan üzerinden Hint Okyanusu’na inmeye kalkışır. Amerika hemen Taliban’ı silahlandırır. Özbek unsurunu da kullanarak Rus ordusunu durdurmaya çalışır. Afganistan bozgunu sonucu Sovyet Rusya dağılır. Kafkaslar, Orta Asya ve Doğu Avrupa ülkeleri bağımsız olur. Kendini bir kez daha toparlayan Rusya tekrar Orta Asya, Kafkaslar üzerinde hâkimiyet kurar. Hatta Suriye üzerinden Ortadoğu’da söz sahibi olmak ister. Suriye’de aslında Rusya, ABD ve Batı çatışması vardır. ABD ve Batı ise Ukrayna olayları üzerinden Rusya’yı kendi evinde vurma düşüncesindedir. Rekabet soğuk savaş dönemi seviyesine ulaşır.