Menderes Akdağ

Menderes Akdağ

Çağları Tanımlama

Osmanlı Tarihini dönemlere ayırıp söz konusu dönemleri tanımlamada bir tek özgün tanımlamayı İlber Ortaylı’da görmekteyiz. Osmanlı’nın son dönemini o, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı olarak tanımlamıştır. Çağları tanımlamada dışa bağımlıyız. roman ve kitap yazarları yakın dönemi şöyle tanımlamıştır.

*Today and Tomorrow- The Age of Frustration Dawn 1933 (Bugün ve Yarın-Hüsranlık Çağının Başlangıcı

*The Days After Tomorrow-The Age of Frustration-1933/1960 (Yarından Sonra)

*The World Renascence: The Birth of the Modern State - 1960-1978.(Dünya Rönesansı-Modern Devletlerin Doğuşu)

*The Modern State Militant - 1978-2059. (Modern Devletlerin Saldırısı)

*The Modern State in Control of Life - 2059 to New Year's Day 2106 (Modern Devletlerin Hayatı Kontrol Etmesi).

Modernizmin ve Kapitalizmin dünya hâkimiyetini Fukuyama tarihin sonu olarak tanımlamaktadır. İnsanoğlu’nun bunun dışında gidecek durağı kalmamıştır.