Menderes Akdağ

Menderes Akdağ

TEODAR HERZL ‘YAHUDİ DEVLETİ’

Teodar Herzl’in adı geçen kitabındaki kimi düşüncelerini İsrail devletinin kurulmasındaki altyapıyı ve İsrail devlet felsefesini anlamak adına burada alıntılamak gerekmektedir:

“Yahudi milleti yüzyıllarca kendince çok kalabalık toplulukların hatta kendilerine düşman milletlerin içerisinde yaşadı. Savunma gücü için iki şeyi kullanmayı öğrendi: Para ve zeka…”

“Yahudi meselesi ulusal bir meseledir. Bu sorunu gidermek için büyük milletler tarafından düzenlenmiş bir konsey dâhilinde tartışılarak bunun bir dünya meselesi haline dönüştürülmesi gerekir.”

“Aydınlanma oldu fakat aydınlanmanın ruhu gerçekte sadece seçkin ruhlara ulaştı.”

“Bizler(Yahudiler), her yerde onurumuzla toplumsal yaşama karışıp kendi halimizde bir birlik oluşturmaya ve atalarımızın itikadını, inancını korumaya gayret ediyoruz. Ne yazık ki bunu yapmamıza izin verilmiyor. Bizler boş yere, bulunduğumuz ülkede sadık bir biçimde vatanseverlik gösteriyoruz, sadakatimiz bazı durumlarda aşırı noktalara gidiyor, boş yere fedakârlık yapıyoruz, yaşadığımız ülkenin bilim ve sanattaki şanını yâda ticaret yaparak ve iş sahası oluşturarak zenginliğini artırmak için boş yere çalışıyoruz.”

“Yüzyıllardır yaşadığımız ülkelerde biz hala yabancılar gibi ağlıyoruz. Yahudilerin acıyı önceleri tecrübe ettiği bu topraklar(Filistin) ve bu ülkelerin sahiplerinin ataları bu topraklara çok sonraları yerleşmişler. Kamuoyu biraz düşündüğünde kimin bu toprakların yabancısı olduğuna karar verebilir.”

“Yeryüzünde şimdi olduğu gibi, herhangi bir zamanda muhtemel haklarımız kalıcıdır, önceliği vardır. Bizim sadık birer vatansever olduğumuzu düşünmek huzur ve barış içinde yaşama garantisi olmadan düşünmek doğru olmaz.”

“Baskı ve zulüm bizi yok edemez… Yahudi mezalimi sadece elimizden zayıflığımızı ve güçsüzlüğümüzü aldı.”

“Akıl ve sermaye açısından zengin olan Yahudiler zaman içinde ırklarına karşı aidiyet hislerini kaybettiler… Yahudi sülalesini ve onun zenginliğini kendi ulusu içinde görmeyi umut eden bir devlet adamı, bizim siyasi rahatlığımızı sonuna kadar destekleyebilirdi. Ancak bunu Bismarck bile sağlayamadı.” (Alman Devleti’nin kurucusu Bismarc tam tarafsızlık ve denge politikası yürüttü. Ülkesini zayıf anında ateşe atmaktan çekindi. Alman topraklarında yaşayan Yahudilerin desteğini de sağlamaya çalıştı).

“Yahudilere karşı önyargılar var. Bunun ispatı antisemittik hikâye, masal, atasözlerinin dilden dile dolaşmasıdır.”

“Irklar arası evlilik (karma evliliğin) Yahudileri asimile etmektedir. Özellikle bu Yahudilere karşı silah olarak kullanılmıştır. Yahudi aileleri aristokrat(zengin) olduğu için bu zenginlikleri de bu kanaldan yutulmaktadır.”

“Yahudileri asimile hareketleri sadece zayıf yaprakları düşürmüştür. 2000 yıllık acının sonunda sadece sağlam gövde kalmıştır. Bundan dolayı her şey yok olsa bile Yahudilik yok olmayacaktır.” (Darwin görüşünden etkilendiğini belirtiyor.)