Menderes Akdağ

Menderes Akdağ

ASİMİLASYON VE MEDYA

Alt kültürlerin baskın kültüre uyumunu sağlamak asimilasyondur. Medyanın böyle görevi olmamalıdır. Kültürel zenginliği korumak medyanın temel vazifesi olmalıdır. Asimile etmek doğru değildir. Ancak kültürler arası düşmanlık inşa etmek de bir o kadar yanlıştır. Medyanın kültürler arası uzlaşı sağlanmasına katkı koymayı gerekir. Buna katkı koyacak her türlü aktiviteyi gündeme taşımak; onları koordine etmek medyanın işlevleri adına önemlidir. Hâkim kültür ifade edilebilir. Ancak alt kültürleri de tanımak esas olmalıdır. Yeni kültürel gelişmelere de fırsat verilmelidir. Bu açıdan ortak değerlerin yaşatılması veya oluşturulması ve sürdürülmesi oldukça hayatidir denebilir. Seferberlik, topyekûn mücadelenin adıdır. Buna göre bazı önemli konularda medya nemelazımcılık yapmamalıdır. Siyaset, savaş, ekonomik kalkınma, iş ve bazen din alanlarında toplumsal hedefler için yürütülen kampanyaların bir parçası olmalıdır. Zaten seferberlik halinin doğal koşulu budur.