Menderes Akdağ

Menderes Akdağ

POPÜLER BASIN

Kitle gazeteciliğin görece yavanlığı toplumun bir kesiminde tepki uyandırdı. Bu tepki prestij gazeteciliğini doğurdu. Ancak prestij gazeteciliğinin topluma yayılma hızı her zaman sınırlı kaldı. Prestij gazeteciliği ya da “seçkinci” basın devletten ve kazanılmış çıkarlardan bağımsızdı ve çoğunlukla büyük bir politik ve sosyal yaşam kurumu olarak tanındı. Birçok ülkede hala bu geleneği sürdürmeye çalışan bir veya daha fazla gazete var.

Popüler basın, sanayi devriminden sonra kentlere yığılmış kitleler için hazırlanmıştır. Bu basın, politik çatışmalarla pek ilgilenmez. Toplumun kültürlenmesiyle uğraşmaz. Yaptıkları iş profesyonel olarak da görülmez. Aslında herkes tarafından okunabilecek, çok satan basından burada söz edilebilir. Popüler basının hareket noktasında ticari kaygılar baskın güdüdür.

Popüler basın sansasyonel haberlere ve insan hikayelerine yöneldi. Suç ve şiddete ilgi duydu. Dram, acı, öfke bu basının kodlarını oluşturmaktadır. Popüler basın, skandallar, krizlerden beslenir veya kendisi skandallar ve krizler var eder. Ünlülerin yaşamıyla ilgilenir. Onlarla ilgili önemsi dahi olsa her türlü gelişmeyi sanki ülkenin en önemli sorunuymuş gibi takdim eder. Popüler basın, politikayla pek ilgilenmezler fakat bazen en kritik politik meselelerde bir anda rol üslenerek, işlerin seyrinin değişiminde etkili olabilirler.