Menderes Akdağ

Menderes Akdağ

SİNEMA

Önceden özel çocuklara normal bir gözle bakılmazdı. Otizm, disleksi, down sendromlu çocukların ve bu tip çocuklara sahip ailelerin yaşamları gerçekten çok zordu. Bu anlamda bu özel çocuklara karşı olumsuz algının yıkılmasında sinemanın büyük katkıları olmuştur. Sinemanın algı oluşturma gücü vardır. Bu güç bu alana olumlu yansımıştır denebilir. Taare Zameen Par adlı Hint filmi disleksiyi oldukça etkili bir biçimde anlatmıştır (Khan & Gupte, 2007). My Name is Khan adlı film, otizmi, aşkı oldukça iyi ifade etmiştir (Johar, 2010). Temple Grandin adlı film aynı adlı bir zoolog olan otistik bir profesörün biyografik çalışmasıdır (Jackson, 2010). Barfi adlı film, otizmli ve doğuştan duyma ve konuşma engelli bireylerin yaşamlarının anlaşılması için neredeyse bir başyapıt olmuştur (Basu, 2012). Türk yapımı Benim Dünyam adlı film benzer katkıyı yapmıştır (Yücel, 2013). Filmler çoğu kez bir ideolojinin veya bir siyasi anlayışın ürünleri oldukları gibi söz konusu ideoloji ve anlayışları yayma veya pekiştirme amaçları da gösterirler. Bu bağlamda 1960'ların dünyasında bir sistem eleştirisi getiren Yılanların Öcü adlı film sinema salonlarında gösterimi hususunda çoğu kez sansüre uğrar (Erksan, 1962). Böylesine bir filmin TRT bünyesindeki televizyon ekranlarında ilk kez CHP iktidarı döneminde gösterilmesi yukarıdaki fikri pekiştirmektedir (Yeni Asır, 30 Temmuz 1978). İçinde çok sert diyalogların mesajların olduğu 1978 yılı yapımı Maden adlı filmde sendikal faaliyetlerin önemine ve işçi haklarına çok keskin vurgu vardır (Özkan, 1978). Bu filmin CHP iktidarı döneminde Başbakan Bülent Ecevit'in; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal'ın izniyle bakanlığa bağlı bir maden ocağında çekilmesi de bu bakımdan önemlidir (Akan, 2016).

Sinemanın bir araç olduğu düşünülecek olursa bu aracın farklı amaçlarla kullanılabileceği her zaman düşünül-melidir. Bu minvalde sinema siyasi propaganda aracı olarak da kullanılabilir. Sinema tarihine baktığımızda aslında manipülasyon tarihine de bakmış gibi oluruz. Ne olursa olsun sinema insan yaşamını değiştirmiştir. Sinemanın insanların ilgilerini yönlendirecek gücü de bulunmaktadır.