Menderes Akdağ

Menderes Akdağ

ROMALILARIN YÖNETİM TARZI ÜZERİNE

Julius Caesar, bir general olarak gücü ele geçirmesinden itibaren Roma Cumhuriyeti'nin beş yüz yıl boyunca sınırları sürekli genişler. Milattan Önce 44'te Sezar öldürülür. Romalılar kendilerini bir iç savaşın içinde bulur. Bu savaş bir imparator veya bir kralın gücü tek başına ele geçirmesiyle son bulur. Başa güçlü bir kralın gelmesi Roma Cumhuriyeti'nin sonu; Roma İmparatorluğu'nun başlangıcıdır. Milattan Sonra 395'te Roma İmparatorluğu ikiye bölünür. Doğu Roma İmparatorluğu'nun merkezi İstanbul; Batı Roma İmparatorluğu'nun merkezi Roma'dır.

Roma imparatorları farklı kültür, inanç ve dildeki çok sayıda insanı diğer beş yüz yıl boyunca yönetir. İmparatorlar, sınırlarında pek çok savaşa katılır. Onlar, bir bölgeyi savaşla ele geçirdikten sonra arkadaşça bir antlaşma yapar veya hükümetler arasında antlaşmayı sağlarlar. Böylece onları bir müttefik ve arkadaş gibi yanlarında tutarlar. Pek çok müttefik Roma vatandaşlarından oluşmamaktadır. Fakat onlar pek çok hakka sahiptir ve barış içinde yaşamaktadır. Bu, Roma Pax olarak adlandırılan Roma barışıdır.

Roma Pax'ı, sadece Roma vatandaşların oy kullanması anlamına gelmektedir. Bir kişi ancak askerlik hizmetini yerine getirirse Roma vatandaşı olabilmektedir. Geri kalan insanlar için askerlik hizmeti yoksa vatandaşlık hakkı da yoktur. Bu durum adil gözükmekle beraber demokratik değildir. Romalılar, fethettikleri ülkeleri Roma sınırları içinde tutmak için muhteşem bir imaj çalışması sergiler. Şehirlerin girişine devasa-anıt eserler yaparlar. Bütün Romalıları kaslı, vücutlu, heybetli olarak heykellere yansıtırlar. Elbette bu gerçeği yansıtmamaktadır ancak müthiş bir imaj hamlesidir. Bu heykelleri fethedilen ülkelerde limanlara ve kentlerin işlek noktalarına yerleştirirler. İster istemez insanlarda Romalıların yenilmez olduğu şeklinde bir kanı oluşur. İnsanlar, Romalılara hayran kalır. Roma, tekrar barış dönemine ve Osmanlı İmparatorluğu ile İngiliz İmparatorluğu ve Amerika Birleşik Devletlerinin güçlenmesine kadar dünyanın gördüğü son mükemmel ülkedir.