Birsel Oğuz

Birsel Oğuz

SEVGİLİLER GÜNܒNÜ KUTLARKEN

Aslına bakarsanız, sevgiler kural ve yasa tanımaz. Kuralların veyasakların olduğu yerde, aşk yoktur. Sevgiler, özgürlüğün ve hoşgörünün olduğuortamlarda çiçek açarlar. Güzel ürünler verirler. İnsanlar, ancak böyleortamlarda mutlu olurlar. Bu nedenle yüzyıllardır Batı’da 14 Şubat “SevgililerGünü” olarak kutlanır. Son yıllarda bugün bizde de önemsenmeye başladı. Seveninsanların, birbirlerini anımsamaları ve birbirlerine çiçek göndermeleri güzelbir olay. İnsancıl bir davranış.

Aşk, iki yüreğin bir olup, her şeyin güzel olduğu bir noktadabuluşmasıdır. Aşk, duyguların hem güzelleşmesi, hem de çılgınlaşmasıdır. Bunedenle aşkta akıl ve sağduyu aranmaz. Aşkın bulunduğu yerde, saflık ve itenlikvardır. Aşk, ancak saf ve soylu ruhlarda görülür. Herkes aşık olamaz. Aşközveri ister. İncelik ister. Kendinden bir şeyler vermeyen aşık olamaz.

Aşk, evrenin en güzel olayıdır. Her insanda ve her varlıkta aşkınizleri görülür. Şair ve Yazar Ahmet Hamdi Tanpınar’ın dediği gibi, “Aşk,yaşamın içimizde gülümseyen yüzüdür.” Aşk olmasaydı, yaşam rengini vegüzelliğini yitirirdi. İşin gerçeği, yaşam çekilmez olurdu.

Yunus Emre’nin dediği gibi, “Aşk geliecek, bütün eksiklikler biter.”İnsan, ancak aşkla bütün çirkinliklerden kurtulur, bir olgunluğa kavuşur.Bilindiği gibi Yunus’u Yunus yapan ve günümüze kadar getiren sevgidir. YaşayanYunus, “Sevgi Yunus”tur.Yunus bu duygularını bakın ne güzel dile getirmiş:

“Esritti aşka düşürdü, ben ham idim aşk pişirdi.

Aklımı başıma devşirdi, hayri şerden seçer oldum.”

Mevlana’ya göre, “Aşk, göklere uçmaktır. Her solukta yüzlerceperdeyi yıkmaktır” Aşık, sevgilerle, hayallerle kanatlanır, uçar. Aşığınruhundaki bütün perdeler kalkar ve ruhu sevgilerle aydınlanır. Yeni yenigüzelliklere doğru yol alır.

İnsanların birbirlerini sevmeleri, hatta aşık olmaları, insanıninsan olması bakımından çok gereklidir. İnsanlar, ancak birbirlerini seveninsanlarca, daha iyiye daha güzele götürülebilirler. Aşk, güzeli aramada ve yaratmadaen büyük etkendir. Yaratılışın gizi aşktadır. Aşksız ve sevgisiz hiçbir şeyyaratılamaz. Öyleyse daha güzel bir dünya kurmak için birbirimizi sevelim,sevilelim, el ele verelim.