Künye

Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın

Kuruluş Yılı: 1965

Gazete İmtiyaz Sahibi: Recep Başkar

Yazı İşleri Müdürü: Erdal Gündüz