Aydın Valiliğinden jeotermal açıklaması

JES’lerin hava kalitesine etkileriyle ilgili Nisan ayına ilişkin ölçüm sonuçlarını kamuoyuyla paylaşan Aydın Valiliği, “Ölçüm sonuçları incelendiğinde herhangi bir sınır değer aşımı olmadığı görülmektedir” açıklamasında bulundu.

Aydın Valiliğince jeotermal enerji santrallerinin (JES) hava kalitesine etkileriyle ilgili Nisan ayına ilişkin ölçüm sonuçları açıklandı. Açıklamada, herhangi bir sınır değer aşımı olmadığı bildirildi.

Valiliğin yazılı açıklaması şöyle:

“Sanayi tesislerinden kaynaklanan hava emisyonlarının tespiti, ölçüm yerleri, ölçüm programları, usul ve esasları Türk Standartlarına, EPA (Amerika), DIN ve CEN (Almanya ve AB) normlarına uygun hazırlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde yer almakta, H2S parametresi için Tablo.2.2.' de yer alan Tesis Etki Alanında Hava Kalitesi Sınır Değerleri' ne göre incelendiğinde, saatlikte 100 µg/m3, KVS ' de ise 20 µg/m3 sınır değeri bulunmaktadır.

Valimiz Sayın Yavuz Selim Köşger’in talimatı ile 2019 yılından itibaren, her bir jeotermal elektrik üretim santrali için yerleşim yerleri de dikkate alınarak santral etki alanı içerisinde yılda iki defa olmak üzere (yaz-kış) 1’er aylık periyotlar halinde 2 ay boyunca hidrojen sülfür (H2S), amonyak (NH3), kükürt dioksit (SO2 ) ve azot dioksit (NO2) parametrelerinin pasif difüzyon örnekleme yöntemi ile ölçülmesi Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gözetiminde yapılmaktadır. Bu ölçüm sonuçları doğrultusunda hazırlanan, 2020 yılı Nisan ayı içerisinde Müdürlüğümüze sunulan raporlardaki ölçüm sonuçları incelendiğinde herhangi bir sınır değer aşımı olmadığı görülmektedir.”

Valilik ayrıca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün sunduğu hidrojen sülfür ölçüm sonuçlarına ilişkin tabloyu da kamuoyuyla paylaştı.