Çondur; Pamuk üretiminin sürdürülebilirliği için önlemlerin alınmasını talep ediyoruz

Aydın Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, pamukta yaşanan sıkıntıların çözümlenmesi amacıyla geçtiğimiz günlerde pamuk heyetinin Tarım ve Orman Bakanlığı’na yaptığı ziyaret sonrasında açıklamada bulundu.

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Çondur, “Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Mehmet Hadi Tunç ile yaptığımız toplantıda Pamuk heyeti olarak ülkemizde pamuk üretiminin artışının sağlanması ve sektör sorunlarının çözümlenebilmesi için talep ve önerilerimizi dile getirdik. 2019 yılı için verilecek prim miktarının bir an önce açıklanması primlerin daha önce uygulanan pamuk ekim döneminde ödenmesi, alan bazlı pamuk destekleme miktarının dekar başına 500 kg. tarla verimi değerine sabitlenerek, başlangıç olarak her yıl enflasyon oranında arttırılması, küresel piyasalarda oluşan olumsuz fiyat hareketlilikleri ve maliyetlerdeki artış göz önüne alınarak prim miktarı en az 1,25 TL olarak güncellenmesi, Bitkisel üretim desteklemeleri kapsamında ilgili tebliğin, ilgili bendine göre 2017 yılından başlamak üzere, örtü altı ve çeltik hariç olmak üzere, bir parsele ayni tek yıllık bitkinin arka arkaya üç kez ekilmesi halinde, üçüncü üretim için destek verilmemesi öngörülmüştür. Söz konusu münavebe uygulaması Amik, Menemen ve Söke ve benzeri özellik ve koşullara sahip pamuk üretim alanlarında kapsam dışı bırakılması gerekmektedir. Mazot desteğinin güncel akaryakıt fiyatları dikkate alınarak arttırılması gerekmektedir. Lisanslı Depo Destekleme yönetmeliğinde acilen yapılacak bir değişiklikle müstahsil makbuzlarının yani sıra lisanslı depolara ait elektronik ürün senetleri de (ELÜS) ‘desteklemeye esas belge’ sayılmalı; ELÜS'ler üzerinden kütlü pamuk destekleme miktarının hesabında, ilgili ticaret borsasınca yayınlanan ‘Sezon Ortalaması Çırçır Randımanı’ değeri esas alınmalıdır. Üreticilerin çırçırlama hizmeti için ödedikleri yüzde 18 KDV yüzde 1’e düşürülmelidir. Çırçır işletmelerine analiz desteği verilerek bu işletmelerden hizmet alan küçük çiftçilerinde lisanslı depoculuk sistemine dolaylı da olsa entegre edilmeleri sağlanmalıdır. GDO’suz Türk Pamuğu kullanımı teşvik edilmesidir. Yerli üretimin ve çiftçimizin teşvik edilmesi ve nihai olarak pamuk üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanmalıdır. Bu amaçla; tekstil sektörüne ithal edilen pamuğun belirli bir oranında yerli pamuk kullanım zorunluluğu getirilmeli ve bu oran işletmelerin ölçeği ve kapasite kullanım oranları dikkate alınarak belirlenmelidir” dedi.

Çondur, “Pamuk üretiminde son iki sezonda oluşan yükseliş, maliyetlerdeki artış ve pamuk üretimini etkileyecek diğer gelişmelerde yaşanan olumsuzluklar sebebiyle tehdit altındadır. Pamuk üretimimizin sürdürülebilirliği için büyük önem arz eden bu konularda önlemlerin alınması sektör adına talebimizdir” diyerek, pamuk sektörün beklediği önlemlere vurgu yaptı.