Aydın Valiliği'nden iddialara yalanlama

Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimizde bulunan jeotermal santrallerin başta hidrojen sülfür olmak üzere zehirli gazlar yaydıkları şeklindeki açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

Aydın Valiliği, Gazeteci – Yazar Deniz Zeyrek’in köşesine taşıdığı Didim’deki balık çiftliği protestosu sırasında CHP Milletvekili Hüseyin Yıldız ve Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın tartaklandığı yönündeki iddialar ile jeotermal enerji santralleri (JES) nedeniyle hava kirliliğinin sınır değerler üstüne çıktığına ilişkin iddiaları yalanladı.

Yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz, Didim İlçesi Arapça-Karacagöl Dalyanı açıkları, 3 nolu potansiyel su ürünleri yetiştiricilik alanında, bir firma tarafından yapılması planlanan "Su Ürünleri Yetiştiriciliği Tesisi” ile ilgili ÇED raporu kapsamında, İlgili Müdürlüğümüz personelleri tarafından, 16.01.2020 tarihinde Halkın Katılımı Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, halkın bilgilenmek istememesi ve yoğun tepkilerden dolayı danışman firma tarafından sunum yapılamamış ve toplantı sonlandırılarak belirtilen hususlar tutanak altına alınmıştır. Personellerin toplantı alanına geçişini engellemeye çalışan bazı kesimlerin taşkınlıklarına rağmen, yol açma esnasında haberde geçen Milletvekili ve Belediye Başkanı da dâhil olmak üzere toplantı öncesi ve sonrasında hiçbir kimseye ve toplanan kalabalığa karşı güvenlik güçlerince herhangi bir fiziki müdahale söz konusu olmamıştır” denildi.

Açıklamanın JES’ler ile ilgili kısmında ise şu görüşlere yer verildi:

“İlimizde bulunan jeotermal santrallerin başta hidrojen sülfür olmak üzere zehirli gazlar yaydıkları şeklindeki açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Aydın ilinde bulunan jeotermal enerji santral ve jeotermal üretim kuyu faaliyetlerinden kaynaklanan ve şikayet konusu olan Hidrojen Sülfür (H2S) ile ilgili olarak Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli gözetiminde) JES’lerin etki alanında, yerleşim yerleri konumu dikkate alınarak Bakanlıktan yeterlik belgesi almış Laboratuvarlar aracılığı ile ölçümler yaptırılmıştır. 2016 ve 2019 tarihleri arasında gerek şikayet ve gerekse çevresel izleme amaçlı yaptırılan Hidrojen Sülfür (H2S) ölçüm değerleri maksimum 4,42 µikrog/m3, minimum 0,018 µikrog/m3 (Yönetmelikte limit değer 20 µg/m3) olarak ölçülmüştür. Ölçüm sonuçları Yönetmelikte yer alan sınır değerleri aşmadığı tespit edilmiştir. İlimizde faaliyet gösteren tüm JES’lerden kaynaklanan hava ve koku emisyonları, çevresel gürültü ve atıksu kimyasal analiz ölçümleri Kurumumuz gözetiminde halen yaptırılmaktadır.”