İçme suyu şebekelerine 6,2 milyar metreküp su çekildi

Belediyelerce geçen yıl içme ve kullanma suyu şebekelerine 6,2 milyar metreküp su çekildi.

Belediyelerce geçen yıl içme ve kullanma suyu şebekelerine 6,2 milyar metreküp su çekildi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2018 yılı Belediye Su İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre, bin 399 belediyeden bin 397'sinde içme ve kullanma suyu şebekesiyle hizmet verildi.

Belediyelerce su kaynaklarından içme ve kullanma suyu şebekesine 6,2 milyar metreküp su çekildi. Bu suyun yüzde 39,9'u barajlardan yüzde 28,1'i kuyulardan, yüzde 18,4'ü kaynaklardan, yüzde 9'u akarsulardan, yüzde 4,6'sı göl, gölet veya denizlerden sağlandı.

Şebekelere çekilen toplam 6,2 milyar metreküp suyun 3,6 milyar metreküpü içme ve kullanma suyu arıtma tesislerinde arıtıldı. Arıtılan suyun yüzde 92,1'ine konvansiyonel, yüzde 7,8'ine gelişmiş, yüzde 0,1'ine ise fiziksel arıtma uygulandı.

İçme ve kullanma suyu şebekesiyle hizmet verilen belediye nüfusunun 2018 yılı itibarıyla toplam belediye nüfusuna oranı yüzde 98,6 olarak tespit edildi. İçme suyu arıtma tesisleriyle hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı ise yüzde 60,1 olarak hesaplandı.

Belediyeler tarafından içme suyu şebekesine çekilen kişi başına günlük ortalama su miktarı 224 litre olarak tespit edildi. Üç büyük şehirde çekilen kişi başına günlük ortalama su miktarı ise İstanbul için 189, Ankara için 239, İzmir için 208 litre olarak hesaplandı.