İncir için harekete geçtiler

CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül, “kuru incirde yüzde 15 oranında kükürt bulunduğuna” ilişkin iddiaların araştırılması için TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi sundu.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, “kuru incirde yüzde 15 oranında kükürt bulunduğu” iddialarını TBMM gündemine taşıdı. CHP’li vekillerin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan önergede kuru incirdeki kükürt dioksit oranının artmasındaki faktörlerin tespiti için Meclis Araştırması açılması teklif edildi. Önergede ayrıca tespit edilen sorunların giderilmesi için eylem planlarının TBMM tarafından belirlenmesi talebinde bulunuldu.

“180 KAT FAZLA ÇIKTI”

Önergenin gerekçesinde “Aydın ilinin önemli tarım ürünlerinden ve ihraç mallarından biri olan kuru incirde yüzde 15 oranında kükürt dioksit maddesine rastlanmıştır. Bu nedenle yapılan ihracatın büyük bir kısmının Türkiye’ye iade edildiği belirtilmiştir. 2016 yılında da üreticiler aynı sorunla karşılaşmış, o dönemde de kuru incirde bulunan kükürt miktarı Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğine göre 180 kat fazla çıkmıştır. Kükürt dioksit, atmosferde büyük zararlara neden olan sülfit asidi meydana getirmektedir. Zararlarından en çok etkilenen gruplar çocuklar, yaşlılar ve astımlı kişiler olmakla birlikte solunumun hırıltılı olması, göğüs sıkışması, nefes alıp vermede zorluk, solunum yollarının daralması gibi insan sağlığına ciddi etkileri bulunmaktadır. Kükürt dioksite maruz kalındığı durumlarda akciğerin savunma mekanizması bozulmakta ve bu durumla beraber kalp rahatsızlıklarının ortaya çıkması büyük bir olasılıktır” ifadelerine yer verildi.

“AĞIR METAL ORANLARI FAZLA”

Aydın’daki tarım ürünlerinde bu tür ağır metal ve kimyasalların görülmesinin nedenin ise jeotermal enerji santralleri (JES) olduğu savunulan önergenin gerekçesinde şu değerlendirmelerde bulunuldu:

“JES’lerin saldığı bor ve kükürt dioksitin başta incir olmak üzere pek çok tarım ürününe olumsuz etkisi yapılan ulusal ve uluslararası laboratuvar incelemeleriyle ortaya konulmaktadır. Bu incelemelerin sonucunda, incir ağaçlarının JES’lerden havaya salınan kimyasallara maruz kaldığı, bu tesislere yakın olan alanlarda kuru incir ürünlerinde ağır metal oranlarının fazla olduğu, verim ve kalitenin düşüş olduğu, tesise uzak olan alanlarda ise ağır metallerde azalma, kalitede artma olduğu saptanmıştır.”

“DENETİMLER MEVZUATA UYGUN YAPILMALI”

CHP’li Tezcan ve Bülbül, 2007 yılında çıkarılan Jeotermal Kanunu ile Aydın’ın yüzde 80’inin jeotermal santrallerin kullanımına açıldığını kaydederek, “Türkiye’de üretimde olan tüm jeotermal santrallerin yüzde 85’i de Aydın’da yer almaktadır. Bu tesislerin dışında 9 tesisin daha yapılacağı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca doğrulanmıştır. Bu durum var olan sorunların katlanarak artması anlamına gelmektedir. JES’lerin denetimlerinin mevzuata uygun tam ve eksiksiz yapılmaması halinde kuru incir ihracatı başta olmak üzere, Aydın’da yetişen diğer tarım ürünlerin ihracatının büyük risk altına girecektir. Bu aynı zamanda işletmecilerin ve üreticilerin iflas etmesi anlamına gelmektedir. Bu durum Aydın’da öncelikle insan sağlığını telafisi mümkün olmayan zararlara uğratacağı gibi sürdürülebilir tarımı da bitirecek, ekonomiyi zarara uğratacaktır” görüşlerini ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile TBMM’nin Aydın halkının sağlıklı yaşam ve kaliteli üretim koşullarıyla ilgili gerekeni yapması çağrısının yapıldığı gerekçe metninde, söz konusu Meclis Araştırmasının açılmasının acil bir gereklilik olduğu vurgulandı.