Karagözlü: Tüm sağlık çalışanlarına test yapılmalı

Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü, koronavirüsle mücadele döneminde sağlık çalışanlarının iyi korunması gerektiğini belirterek, “Sağlık çalışanlarının tümüne bulgu gözetmeksizin test yapılmalıdır” dedi.

Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü, sağlık çalışanlarının tümüne bulgu gözetmeksizin koronavirüs testi yapılması çağrısında bulundu.

Meslektaşlarına ve kamuoyuna görüntülü mesaj yoluyla seslenen Karagözlü, Çin’de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs gerçeğine dikkati çekerek, “Bu salgının toplumu hem bedensel hem de ruhsal olarak olumsuz etkilemesi, ölümlere yol açması yanında çok ciddi ekonomik yansımaları olacağı kaçınılmazdır. Umut ediyor ve diliyorum, bu salgını en az kayıpla atlatır, normal yaşantımıza bir an önce geçeriz” diye konuştu.

“HER KOŞULDA GÖREV BAŞINDALAR”

Sağlık çalışanlarının ortalama yüzde 8’inin bu salgında enfekte olduğunu aktaran Karagözlü, şöyle devam etti: “Eğer bu salgında en önde fedakârca çalışan sağlık çalışanlarımızı koruyamazsak sağlık sistemimizi çökertir, bu mücadelede başarısız oluruz. Bizim korunmamız için güvenli bir ortamda çalışmaya, yeterli koruyucu ekipmanlarla donanıma ihtiyacımız var. Yeterli koruyucu ekipmanlara ulaşamaz, kendi kişisel önlemlerimizle yetinmek zorunda kalırsak kendimiz enfekte olacağımız gibi, muayene ettiğimiz pek çok kişiyi de enfekte eder, salgının derinleşmesine yol açarız. Üniversite, kamu ve özel hastanelerinde, aile sağlığı merkezlerinde, işyerlerinde çalışan hekim arkadaşlarımız elbette bizim gördüklerimizi sahada yaşıyor, sıkıntıları çekiyor, tedirginlikleri hissediyordur. Ancak hekimler, hekimlik etiği ve meslek ahlâkı gereği kendi sağlığını riske etmekten çekinmeden, görevlerini her koşulda yapmaya devam ediyorlar. Kişisel önlemleri tek başına almaya çalışıyorlar. Çoğunun ekipmanlara ulaşamıyor olmasının olumsuz etkilerini inşallah yaşamayız.”

İtalya’daki örneklerden ders çıkarılması gerektiğini anlatan Karagözlü, “Sağlık mensuplarının iyi korunarak, gerekli donanımları sağlanarak, motivasyonları artırılarak, çalışma ortamlarının DSÖ kriterlerine göre çalıştırılması, sağlık hizmeti verecek hekimlerimizin sağlığının ilk planda düşünülmesi, salgının yavaşlatılması ve sağlık sisteminin çökmeden sağlıklı bir şekilde işletilmesinin en büyük şartıdır. Bu konuda bizlere destek olmanız, sorunları bize bildirmeniz, çözüm önerileri sunmanız bizlere güç verecektir” görüşlerine yer verdi.

“TÜKENMİŞLİK YAŞANMAMALI”

Konuşmasında yetkililere seslenen Karagözlü, “Sağlık çalışanlarının tümüne bulgu gözetmeksizin test yapılmalıdır. Bu yapılan testler, sağlık çalışanlarının hem ivedi tedavisi hem de muayene ettikleri hastaları enfekte edip, salgının yayılmasını önleme açısından önceliklidir. Test yapılan merkezlerin sayısı süratle artırılmalı, kuşkulu tüm vakalara test yapılmalıdır. Acil servisler başta olmak üzere tüm basamaklarda triyaj uygulamasına geçilmeli, hastayı ilk karşılayan aile hekimlerine, ikinci ve üçüncü basamakta çalışan tüm hekimlere tüm ekipmanlar yeterli miktarda verilmelidir. 60 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan sağlık çalışanları izinli sayılmalıdır. Her kurumda ve her ilde psiko sosyal destek birimleri oluşturulmalıdır. Tükenmişlik yaşanmaması için dinlenmelerine olanak sağlanmalıdır. Sağlık çalışanlarının motivasyonu sağlanmalı, tüm gereksinmeleri karşılanmalıdır. İşyeri hekimlerinin düzenlediği rapor süresi uzatılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Aydın’da süratle ‘Pandemi Kurulu’ kurulması önerisinde bulunan Karagözlü, Türk Tabipler Birliği ve Tabip Odalarının sürece dâhil edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.