MÜBAREK KURBAN BAYRAMINIZI KUTLUYORUM

Kurban Bayramı, yüce Allah’ın, başta Müslümanlar olmak üzere insanlık camiasına büyük bir lütfü ve rahmetidir hiç şüphesiz. Müslümanlar için büyük bir lütuf ve rahmettir, çünkü “Allah’a yaklaşmak” anlamına gelen Kurban ibadeti sayesinde Allah’a kulluk ve teslimiyeti öğrenmektedirler. Hz. Adem’den itibaren sürüp gelen kurban ibadeti hem dînî hem de dünyevî fayda ve hikmetleri içeren bir ibadettir.

Şöyle ki : Kurban insana Allah’a tamamen teslim olmayı öğretmektedir. Önemli peygamberlerden Hz. İbrahim’in vahiy vasıtalarından biri olan sadık rüyada oğlu İsmail’i kurban ettiğini görünce bunu ilahî bir emir telakki edip oğlunu Allah adına kurban etmeye girişmesi, oğlu İsmail’in de bunu teslimiyetle karşılaması aslında Müslümanın Allah’a bütün varlığıyla teslim olması gerektiğini fiilen anlatan bir olaydır. Müşfik bir babanın oğlunu kendi eliyle boğazlamayı kabul edecek kadar ileri derecede bir teslimiyet örneğidir bu hadise.

***

Gencecik, hayat dolu bir yüreğin henüz hayatının baharında canını Allah için feda edecek kadar yüksek bir teslimiyet sembolüdür bu kurban kıssası. Yoksa Allah, kendisi için insanın boğazlanmasını hiç bir zaman kastetmemiş ve insanlara böyle bir ibadeti farz kılmamıştır. Her ne kadar Allah’ın gerçek dininden sapmak suretiyle Allah’ın hoşnutluğunu kazanmayı insanın kurban edilmesi gibi yanlış bir inanca bağlayan zümreler çıkmışsa da bu, hakdinin değil, tamamen insanın uydurduğu kuruntulardan ibaret batıl bir dinin ürünüdür.

***

Mısır halkının Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla her yıl Nil nehrine genç bir kızı kurban olarak atmaları böyle bir batıl inancın sonucudur. Yüce Allah böyle bir batıl inancı ve uygulamayı ortadan kaldırarak ve belli niteliklere sahip küçük veya büyükbaş hayvanların kurban edilmesini emrederek Allah rızası için dostların yanı sıra fakirlere dağıtılmasını dînî bir vecibe haline getirmiştir. Bu sayede yıl boyu ağzına et girmemiş bulunan fakir insanlar protein kaynaklarından biri olan et yeme imkanına kavuşmaktadır.

***

Allah Teala kurban kesmeyi emretmek suretiyle fakir olan köylülerin ekonomik imkanlar elde etmesini mümkün kılmaktadır. Her yıl üç-beş tane hayvan besleyip kurban bayramında satan insan yıllık geçimini kolaylıkla temin edebilir. Ayrıca et üretimine katkı yapmış ve fiyat artışının da gerçeklemesinin önü bu yolla sağlanmış olur. Kurban bayramı Müslüman olmayan insanlar için de büyük bir lütuf ve rahmettir.

***

Çünkü kurban bayramının idrak edilmesiyle Müslüman olmayan insanlar da ekonomik yönden bu sirkülasyondan yararlanmaktadır. Bundan da önemlisi kurban bayramı sayesinde, Müslüman olmayan insanlar hayatın anlamı ve yorumu konusunda düşünmek için yeni bir fırsatla karşılaşmaktadır.

***

“Ben kimim, nereden geldim, niçin varım, beni kim var etti, nereye gidiyorum, var olmamın amacı nedir ?” gibi temel soruları kendisine sormasını sağlayabilir ve bir cevap bulmaya çalışabilir.

***

Zira herkes Müslüman bir ebeveynin kucağında dünyaya gelmemektedir. Dünyanın her tarafına yayılmış bulunan Müslümanların kesecekleri kurbandan Müslüman olmayanların haberdar olmaması hemen hemen imkansız gibidir.

***

Not: Kurban Bayramı paylaşım anlamına geliyor. Şahit olduğum için söylüyorum; “Ama bugün bakıyoruz vatandaş danaya giriyor ama kurban sevabından çok ya bu kadar eti nasıl saklasak derdine giriyor. Karışmak benim haddime değil mal senin kurban senin, ama o kurbanı kesip o kadar eti derin dondurucuda saklamakta iş değil.Demek istediğim şu; Kurbanlık etlerin 3'e bölünerek bir kısmını komşuya, bir kısmını fakir fukaraya, bir kısmını da bayramda yenmek üzere evlerinde tutması daha sevaptır.” Sadece bilinmesini istedim. Bizi hicri 1432. yılı kurban bayramına kavuşturan yüce Allah’a hamd ediyorum.Yine birlik ve beraberliğimize vesile olan Mübarek Kurban Bayramı’nı yaşamanın mutluluğu içerisindeyiz. Sevgi ve saygı duygularının daha yoğun yaşandığı bu özel günlerde yakınlarımızı, dostlarımızı, akrabalarımızı ve komşularımızı ziyaret etmek büyük anlam taşımaktadır. Bayramın en güzel yönlerinden bir tanesi de bu birlik ve beraberliktir. Herkesin sevgi, saygı ve huzur dolu bir bayram geçirmesini diliyor, tüm meslektaşlarımın, saygıdeğer okuyucularımızın ve Aydın Halkının Mübarek Kurban Bayramını kutluyorum.”