Söke Kütlü Pamuklarda Kaliteyi Koruma Komisyonu hasat sezonu kararlarını açıkladı

Geçtiğimiz yıl İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu başkanlığında kurulan ve Söke Ovası’nda hasat sezonunda pamukta kaliteyi korumak, kontaminasyonu önlemek üzere faaliyet gösteren komisyon bu yılın ilk toplantısını yaptı.

İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu Başkanlığında yapılan toplantıda komisyon üyeleri Tarım ve Orman İlçe Müdürü Zeki Berhuni, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A.Nejat Sağel, Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri, TARİŞ Söke Pamuk Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Engin Öztürk yer aldı.

Kaymakamlık Toplantı salonunda gerçekleşen Kütlü Pamuklarda Kaliteyi Koruma Komisyonu toplantısının ardından, 2019 Yılı Pamuk Hasat sezonu düzen ve denetimi ile ilgili alınan kararlar açıklandı.

Alınan Kararlarla ilgili yapılan açıklama şöyle; “Tebliğ çerçevesinde: Mahallinde denetim ve yaptırım hususlarında; Makineli Pamuk Hasat Kontrol Hizmetlerinin daha süratli ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Kütlü Pamuklarda Kaliteyi Koruma Komisyonunu oluşturan kurumların birer temsilcisinden oluşacak teknik ekip oluşturulması sahada ve çırçır fabrikalarında denetimlere başlanmasın, Kütlü pamukta makineli hasat tarla kontrollerinin 20.09.2018 tarihinden itibaren Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol yetkili teknik personeli tarafından pamuk hasadı boyunca 7 gün 24 saat esasına göre yapılmasına, Meteorolojik tahminlere göre, 20-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yağış beklenmediği, hava nem oranının gece 22.00 ile 08.00 arasında yüzde 70 in üzerinde olması dikkate alınarak, bu saatler arasında kütlü pamuk toplama işleminin yapılmamasına, Araç Takip sistemi olmayan ya da çalışmayan pamuk hasat makineleri kontrol elemanlarınca denetlenip, pamuk hasadı yapmalarına müsaade edilmemesine, Tarlada kalan kozaların tekrar hasadında önceki kalitedeki pamuklarda kaliteyi düşürdüğü çırçır randımanını bozduğundan 15 Kasım tarihinden önce bu kozalar hasat edilmeyip depolarda ve çırçır fabrikalarında işleme alınmayacak şekilde hasadının geciktirilmesine,Pamuk hasadı süresince, Kalite Koruma Komisyonu toplantılarının her hafta Cuma günü, saat 12.00 de yapılmasına, Kaliteyi Koruma Komisyonunca saha ve çırçır fabrikalarında periyodik denetimlerin planlanmasına Karar verilmiştir” denildi.