Künye

Yayın Türü
Yerel Süreli Yayın

Kuruluş Yılı
1965

Gazete İmtiyaz Sahibi
Serap BAŞKAR

Yazı İşleri Müdürü
Erdal GÜNDÜZ