Nazilli Belediye Meclisi Eylül Ayı Birinci Birleşimi İkinci Oturumu Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan başkanlığında yapıldı. Altı maddenin görüşüldüğü toplantıda gündem maddeleri komisyonlardan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edildi.

Buna göre Prof.Muammer Aksoy Mahallesi 1599 ada 44 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyon tarafından uygun görüldü.

İsabeyli Mahallesi 1444-3021-3641-3690-3691 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ise gerekli kurum görüşlerinin olumsuz olması gerekçesiyle komisyon tarafından dosyanın iade edilmesi kararlaştırıldı.

Başkan Ömer Günel’den vandallığa sert tepki Başkan Ömer Günel’den vandallığa sert tepki

TARLALARIN KİRA SÜRESİ BEŞ YILA İNDİRİLDİ

Nazilli İlçesi 20-B-07-D-3-B Pafta Karaçay Mahallesi park alanı –yaya yolu düzenlemesi ve regülatör alanı 1/1000 uygulama imar plan değişikliği teklifi ile Pınarbaşı Mahallesi 2082, 2083,2084,2085,2086 ve 2087 Adalar 1/1000 uygulama imar planı değişikliği teklifleri komisyon tarafından onandı.

Nazilli Belediyesi’ne ait tarımsal nitelikli arazilerin 10 yıl süre ile kiralanmasın kira artışlarının enflasyonun gerisinde kalabileceği gerekçesiyle kiralama süresi 5 yıla indirilerek komisyon tarafından onandı. 2023 yılı ek gelir tarifesi de yine komisyon tarafından onandı. (FİLİZ ÖZDEMİR)