T.C.
AYDIN
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
 
ESAS NO : 2024/83 Esas
Aydın ili, Koçarlı İlçesi, Cincin mahallesi 228 ada 1 parsel yakınında bulunan, batısı yol kuzeyi yol, güneyi doğusu,Emel Güler Mehmet Uslu ) adına kayıtlı. 276,86 m² lik tescil harici bırakılan taşınmazın davacı 21592376960 TC FATMA DUDU SÜRÜM adına tescili talep edildiğinden dava konusu parsel hakkında hak iddia edenlerin üç aylık yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları İLAN olunur.
#ilangovtr Basın No ILN02022054