T.C. AYDIN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N

ESAS NO : 2023/148 Esas
TAPUSUZ TESCİL İLANI
ZİLYETLİĞE DAYALI TESCİLE KONU
TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Dava konusu garyirmenkulündoğusunda Davacının annesi Zeynep'e ait Dedeköy, 150/4 parsel ile davacıya ait 150/5 parsel, batısındaİncirliova ilçesi, Sınırteke mahallesinde davacının annesi Zeynep'e ait149/2 ve davacıya ait149/3, 149/4 parsel, Güneyinde Ali Kaykı'ya ait Dedeköy 150/6 parsel, kuzeyinde Halil Vatandaşa ait 150/3 parsel bulunmaktadır.
ZİLYETLİK İDDİASINDA BULUNAN 
DAVACI MALİKİN ADI VE SOYADI:DAVACI : ÖZGÜR KILIÇ-24766271498
Davacı ÖZGÜR KILIÇ tarafından tapusuzdan tescil davası ile açılan yukarıda tescili istenen taşınmazın niteliği, yeri, sınırları ve yüzölçümü ve uzmanlarca düzenlenen teknik bilgileri içeren krokisi de bulunan taşınmazın TMK 713 Maddesi uyarınca tescili için davacı tarafından mahkememizin 2023/148 Esas sayısında dava açılmıştır.
Davacı adına tapuya tescili istendiğinden bu taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içinde TMK 713 maddesi uyarınca mahkememize başvurmaları ilan olunur.
#ilangovtr Basın No ILN02009991