T.C. AYDIN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/338 Esas
TAPUSUZ TESCİL İLANI
 
ZİLYETLİĞE DAYALI TESCİLE KONU
TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Aydın ili, Koçarlı ilçesi, Çakırbeyli Mahallesi 165 ada, 24 parsel (1.034,56 m² yüzölçümü tarla vasıflı Sarıdere mevkii M19-C-02-A-3 pafta) ve 27 parsel (300,99 m² yüzölçümü tarlavasıflı Sarıdere M19-C-02-A-3) sayılı taşınmaz.
ZİLYETLİK İDDİASINDA BULUNAN
DAVACI MALİKİN ADI VE SOYADI: DAVACILAR : 1- Necdet ŞAYLI (TC:16546545264)
Davacı Necdet ŞAYLI vekili tarafından tapusuzdan tescil davası ile açılan yukarıda tescili istenen taşınmazın niteliği, yeri, sınırları ve yüzölçümü ve uzmanlarca düzenlenen teknik bilgileri içeren krokisi de bulunan taşınmazın TMK 713 Maddesi uyarınca tescili için davacı tarafından mahkememizin 2023/338 Esas sayısında dava açılmıştır.
Davacı adına tapuya tescili istendiğinden bu taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin3 aylık yasal süre içinde TMK 713 maddesi uyarınca mahkememize başvurmaları ilan olunur. 06/12/2023
#ilangovtr Basın No ILN02041269