İ L A N
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN
1-Mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesine ait, aşağıdaki listede adres ve niteliği belirtilen taşınmazların  3 yıl süreliğine, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 'inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kira ihalesi yapılacaktır.
2-İhale 20.09.2023 tarihinde saat:12:00 da başlayacak ve istekliler ihale sırasına göre içeri alınacaktır. İhale Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4 adresindeki  Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 6.katındaki Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
3-İhaleye katılacak olan Gerçek Kişiler; Büyükşehir Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı, Nüfus cüzdan fotokopisi, Vekaleten katılacaklar vekaletname aslı ve noter tasdikli örneği, İkametgah ilmühaberi, İletişim bilgileri beyanı, İhale dokümanının satın alındığına dair belge, %3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair dekont, Yazıhaneler için başvuruda bulunanlar  T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınmış olan F1 veya F2 Yetki Belgesini, D1 veya B1 Yetki Belgesini ve Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınmış hat iznini;
Tüzel Kişiler; Büyükşehir Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı, Kuruluş sözleşmesinin aslı, Yönetim kurulu imza sirküleri, Adres ve iletişim bilgileri beyanı, Vergi levhası, Oda sicil kayıt belgesi, İhale dokümanının satın alındığına dair belge, % 3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair dekont, Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi veya vekaletname aslının noter tasdikli örneği, Yazıhaneler için başvuruda bulunanlar T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan  alınmış olan F1 veya F2 Yetki Belgesini, D1 veya B1 Yetki Belgesini ve Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınmış hat iznini;       
            İhale günü ihalelerin başlangıç saati olan saat:12:00 'a kadar, Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4 adresindeki Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 6.katındaki Encümen toplantı salonunda, İhale Komisyon Başkanlığına eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekmektedir.
4-İstekliler, aşağıdaki listede belirtilen ihalelere ilişkin şartname ve eklerini Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:40 adresindeki Hizmet Binasının 3.katındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğü'nde mesai saatleri içinde bedelsiz görebilir veya 1.000,00 TL karşılığı temin edebilirler. İhaleye katılabilmek için dosya bedeli olan 1.000,00 TL'nin ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde ihaleye katılamaz.
5-İhaleye katılacak kişilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olmamaları gerekmektedir.
6-İhale Komisyonu olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi Encümeni, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                  
 İş bu ilan 6 maddeden ibarettir
S. No
İlçe
Adresi
Niteliği
Kullanım Alanı (m²)
Tahmini Yıllık Kira Bedeli (TL/YIL)+ KDV
Geçici Teminatı (TL)
1
Efeler
Zafer Mh. 125 Sk. No:1 Aytepe Mesire Alanı Altı 751 ada 36 parsel
Restaurant ve Cafe
-
44.000,00
1.320,00
2
Nazilli
Sümer Mh. Hürriyet Cd. Sümer Park İçi No:463/7 A
Lokanta
400,00
110,600,00
3.318,00
3
Efeler
Hasanefendi-Ramazanpaşa Mah.Barbaros Cad. Bedesten Toplu İşyeri Merkezi  No:16 - 2.Kat  İç Kapı No:215
Büro
71,87
5.000,00
150,00
4
Efeler
Hasanefendi-Ramazanpaşa Mah.Barbaros Cad. Bedesten Toplu İşyeri Merkezi  No:16 - 2.Kat  İç Kapı No:216
Büro
71,87
5.000,00
150,00
5
Efeler
Hasanefendi-Ramazanpaşa Mah.Barbaros Cad. Bedesten Toplu İşyeri Merkezi  No:16 - 2.Kat  İç Kapı No:217
Büro
90,43
6.000,00
180,00
6
Efeler
Çeştepe Mh. Şehirlerarası Otobüs Terminali Bodrum Kat
2 N.WC (Bay+Bayan)
77,94
24.000,00
720,00
7
Efeler
Çeştepe Mh.Muğla Karayolu 4.km No:5 Otobüs Terminali- 11 Nolu
Yazıhane+ Büro
14,96
106.000,00
3.180,00
8
Efeler
Çeştepe Mh.Muğla Karayolu 4.km No:5 Otobüs Terminali- 15 Nolu
Yazıhane+ Büro
14,96
106.000,00
3.180,00
9
Söke
Çeltikçi Mh.Milli Egemenlik Cd.No:17- Adalet Parkı Çeltikci
Cafe
330,00
52.000,00
1.560,00
10
Koçarlı
Boydere Mh. Merkez Sokak No:108
3 Nolu Dükkan
38,07
124.750,00
3.742,50
11
Efeler
Mimar Sinan Mahallesi 2303 Sokak No:5
Tenis Kortu ve Müştemilatı
762,76
30.000,00
900,00

#ilangovtr Basın No ILN01889237