İ L A N
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN
1- Mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesine ait ve sorumluluk alanında bulunan aşağıdaki listede adres ve niteliği belirtilen taşınmazların 3 yıl süreliğine, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kira ihalesi yapılacaktır.
2- İhale 29.05.2024 tarihinde saat:12:00 da başlayacak ve istekliler ihale sırasına göre içeri alınacaktır. İhale Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4 adresindeki  Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 6.katındaki Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
3- İhaleye katılacak olan Gerçek Kişiler; Büyükşehir Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı, Nüfus cüzdan fotokopisi, Vekaleten katılacaklar vekaletname aslı ve noter tasdikli örneği, İkametgah ilmühaberi, İletişim bilgileri beyanı, İhale dokümanının satın alındığına dair belge, %3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair dekont, Yazıhaneler için başvuruda bulunanlar  T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınmış olan F1 veya F2 Yetki Belgesini, D1 veya B1 Yetki Belgesini ve Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınmış hat iznini;
Tüzel Kişiler; Büyükşehir Belediyesine borcu bulunmadığına dair yazı, Kuruluş sözleşmesinin aslı, Yönetim kurulu imza sirküleri, Adres ve iletişim bilgileri beyanı, Vergi levhası, Oda sicil kayıt belgesi, İhale dokümanının satın alındığına dair belge, % 3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair dekont, Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi veya vekaletname aslının noter tasdikli örneği, Yazıhaneler için başvuruda bulunanlar  T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan  alınmış olan F1 veya F2 Yetki Belgesini, D1 veya B1 Yetki Belgesini ve Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınmış hat iznini;   
Ulaşım Amaçlı Kurulmuş Mahalle Kooperatifleri; Büyükşehir Belediyemize borcu bulunmadığına dair yazı, Nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah ilmühaberi, İletişim bilgileri beyanı, İhale dokümanının satın alındığına dair belge, % 3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair dekont, Kooperatif  adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösteren yetki belgesinin aslı, Ticaret sicil gazetesi, İmza sirküsü, Kooperatif Sicil kayıt belgesini;
 - İhale günü ihalelerin başlangıç saati olan saat:12:00'a kadar, Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4 adresindeki Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 6.katındaki Encümen toplantı salonunda, İhale Komisyon Başkanlığına eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekmektedir.
4- İstekliler, aşağıdaki listede belirtilen ihalelere ilişkin şartname ve eklerini Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:39 adresindeki Hizmet Binasının 3.katındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğü'nde mesai saatleri içinde bedelsiz görebilir veya 1.000,00 TL karşılığı temin edebilirler. İhaleye katılabilmek için dosya bedeli olan 1.000,00 TL'nin ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde ihaleye katılamaz.
  Aşağıdaki ilan tablosunun 17 ve 25’nci numarasında belirtilen ATM yeri için  Tahmini yıllık kira bedeli üzerine Katma Değer vergisi hesaplanmayacaktır.
5- İhaleye katılacak kişilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olmamaları gerekmektedir.
6- İhale Komisyonu olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi Encümeni, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                                   İş bu ilan 6 maddeden ibarettir
S. No
İlçe
Adresi
Niteliği
Kullanım Alanı (m²)
Tahmini Yıllık Kira Bedeli (TL/YIL)
Geçici Teminatı (TL)
1
Efeler
Çeştepe Mh. Muğla Bulvarı No:109/8 İç kapı No:5  Şehirlerarası Otobüs Terminali Bodrum kat(BBN:1)
1.N. Dükkan
36,14
72.000,00 + KDV
2.160,00
2
Efeler
Çeştepe Mh. Muğla Bulvarı No:109/8 İç kapı No:4  Şehirlerarası Otobüs Terminali Bodrum kat(BBN:2)
2.N. Dükkan
36,68
72.000,00 + KDV
2.160,00
3
Efeler
Çeştepe Mh. Muğla Bulvarı No:109/8 İç kapı No:9  Şehirlerarası Otobüs Terminali Bodrum kat(BBN:3)
3.N. Dükkan
36,14
72.000,00 + KDV
2.160,00
4
Efeler
Çeştepe Mh.Muğla Bulv. No:109/7 İç kapı No:20  Şehirlerarası Otobüs Terminal (BBN:16)
20 N. Büfe
3,00
126.000,00 + KDV
3.780,00
5
Efeler
Çeştepe Mh.Muğla Bulv. No:109/3 İç kapı No:10  Şehirlerarası Otobüs Terminal(BBN:5)
AVM 10 No. Dükkan
30,00
60.000,00 + KDV
1.800,00
6
Efeler
Çeştepe Mh.Muğla Bulv. No:109/3 İç kapı No:6 Şehirlerarası Otobüs Terminal(BBN:9)
AVM 6 No.Dükkan
30,00
60.000,00 + KDV
1.800,00
7
Efeler
Çeştepe Mh.Muğla Bulv. No:109/3 İç kapı No:5 Şehirlerarası Otobüs Terminal(BBN:10)
AVM 5 No.Dükkan
45,00
66.000,00 + KDV
1.980,00
8
Efeler
Çeştepe Mh.Muğla Bulv. No:109   Şehirlerarası Otobüs Terminal(BBN:19)
19 Nolu Yazıhane
14,96
180.000,00 + KDV
5.400,00
9
Efeler
Çeştepe Mh.Muğla Bulv. No:109   Şehirlerarası Otobüs Terminal(BBN:20)
20 Nolu Yazıhane
14,96
180.000,00 + KDV
5.400,00
10
Didim
Cumhuriyet Mah. 19 Mayıs Cad No:29 Terminal
8 Nolu Yazıhane
10,00
84.000,00 + KDV
2.520,00
11
Efeler
Hasanefendi-Ramazanpaşa Mh.Barbaros Cd.No:16 Kat:2 İç Kapı No:218
Büro
38,35
12.000,00 + KDV
360,00
12
Efeler
Hasanefendi-Ramazanpaşa Mh.Barbaros Cd.No:16 Kat:2 İç Kapı No:219
Büro
49,77
12.000,00 + KDV
360,00
13
Kuşadası
Güzelçamlı Mh. Milli Park Cd. No:121 Otobüs Terminali B.Kat
Dükkan
85,30
36.000,00 + KDV
1.080,00
14
Çine
Hamitabad Mh. Otogar
Z/29 N. Yazıhane
15,29
42.000,00 + KDV
1.260,00
15
Söke
Atatürk Mahallesi 21. Cadde No:2/A Otogar B.B.N.:AZ/30
4 Nolu Yazıhane
9,90
72.000,00 + KDV
2.160,00
16
Söke
Atatürk Mahallesi 21. Cadde No:2/A Otogar B.B.N.:AZ/30
13 Nolu Yazıhane
9,90
84.000,00 + KDV
2.520,00
17
Didim
Çamlık Mahallesi  Yunuslu Park  5 Nolu
ATM Yeri
6,40
120.000,00
3.600,00
18
Söke
Atatürk Mahallesi 21. Cadde No:2/A  Zemin Kat Otogar B.B.N.:AZ/13-17
16 Nolu WC
89,72
100.000,00+KDV
3.000,00
19
Söke
Atatürk Mahallesi 21. Cadde No:2/A  Zemin Kat Otogar B.B.N.:AZ/33
17 Nolu Büfe
4,61
84.000,00+KDV
2.520,00
20
Söke
Atatürk Mahallesi 21. Cadde No:2/A  Zemin Kat Otogar B.B.N.:AZ/35
18 Nolu Büfe
4,61
84.000,00+KDV
2.520,00
21
Söke
Atatürk Mahallesi 21. Cadde No:2/A  Zemin Kat Otogar B.B.N.:AZ/37
19 Nolu Büfe
4,61
84.000,00+KDV
2.520,00
22
Söke
Atatürk Mahallesi 21. Cadde No:2/A  Zemin Kat Otogar B.B.N.:AZ/02-03
2 Nolu Lokanta-mutfak
108,25
84.000,00+KDV
2.520,00
23
Söke
Atatürk Mahallesi 21. Cadde No:2/A  Zemin Kat Otogar B.B.N.:AZ/04
Çay Ocağı
13,38
48.000,00+KDV
1.440,00
24
Söke
Atatürk Mahallesi 21. Cadde No:3  Zemin Kat
Dükkan
28,00
84.000,00+KDV
2.520,00
25
Bozdoğan
Çarşı Mah. Okullar Caddesi
ATM Yeri
6,00
60.000,00
1.800,00
 
#ilangovtr Basın No ILN02034449