İLAN
MUĞLA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
MUĞLA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Tarihi
16/05/2024
Saati
10:00
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
AYDIN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Yeri
Elektronik Satış
Sıra No
Deposu
Cinsi
Boy (m)
Miktarı
Parti Sayısı
Muhammen Bedeli
Geçici Teminat
Adet
M3/Ster/K
1
ÇİNE SD.
2.Sn.Nb.Kl. Karaçam Tomruk
45
20.002
1
3.400,00
2.040,00
2
ÇİNE SD.
2.Sn. Kızılçam Maden Direk
266
20.143
3
2.600,00
1.571,00
3
ÇİNE SD.
2.Sn.Kl. Kızılçam Maden Direk
375
30.106
1
2.600,00
2.348,00
4
ÇİNE SD.
3.Sn.Kb.Kl. Karaçam Tomruk
70
20.879
1
2.700,00
1.691,00
5
ÇİNE SD.
3.Sn.Kb.Kl. Kızılçam Tomruk
1473
359.38
12
2.700,00
29.109,0
0
6
ÇİNE SD.
3.Sn.Kb.İn. Kızılçam Tomruk
2526
301.682
11
2.400,00
21.721,0
0
7
ÇİNE SD.
3.Sn.Kb.Paç. Kızılçam Tomruk
123
16.669
1
2.550,00
1.275,00
8
ÇİNE SD.
3.Sn.Nb.Kl. Karaçam Tomruk
527
187.483
5
3.000,00
16.873,0
0
9
ÇİNE SD.
3.Sn.Nb.İn. Karaçam Tomruk
1154
187.657
4
2.700,00
15.200,0
0
10
ÇİNE SD.
3.Sn.Nb.Kl. Kızılçam Tomruk
912
261.036
10
3.000,00
23.494,0
0
11
ÇİNE SD.
3.Sn.Nb.İn. Kızılçam Tomruk
2301
324.028
9
2.700,00
26.247,0
0
12
ÇİNE SD.
3.Sn.Nb.Paç. Kızılçam Tomruk
247
58.824
1
2.850,00
5.029,00
13
ÇİNE SD.
3.Sn.Ub.Kl. Karaçam Tomruk
24
13.562
1
3.300,00
1.343,00
14
ÇİNE SD.
Kızılçam Sanayi Odunu
284
22.241
1
2.500,00
1.668,00
15
ÇİNE SD.
Kızılçam Kl. Sanayi Odunu
144
17.057
1
2.500,00
1.279,00
16
ÇİNE SD.
Kızılçam İn. Sanayi Odunu
1941
96.625
4
2.500,00
7.248,00
17
ÇİNE SD.
Kızılçam Kağıtlık Odun (M3)
7204
665.908
27
2.250,00
44.949,0
0
18
KOÇARLI RMP.
İbreli Kabuklu Kağıtlık Odun (Ster)
0
217
1
1.308,00
8.515,00
TOPLAM
1961
2820.282
94
47.558,00
211.600,
1-     İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 94 adet   parti   yukarıda   belirtilen   yer,   tarih   ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre açık artırma usulü                                                   ile satılacaktır.
2-     İhale için tespit olunan tarih, tatil   gününe   rastlamışsa   ihale,   tekrar   ilana   gerek   kalmaksızın   tatili   takip   eden   ilk   işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.
3-      Bu    satışa    ait  ilan,  Satış    Öncesi  Bilgi  Cetveli  ve    şartnameler  OGM    internet  sitesindeki  (www.ogm.gov.tr)İHALELER bölümünde, İşletme  Müdürlüğümüz   ve    müstakil  Şefliklerimizde   görülebilir.
4-     Müşteriler geçici   teminat   yatırmadıkları   partilere   pey   süremezler.   İhaleye   katılacakların   pey   sürecekleri partiler   için   en   az   %
3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğümüz banka   hesabına   yatırmaları gerekmekte   olup,   geçici   teminatı   yatırarak   İhale    Başvuru    Formunu    imzalayanlar    şartname    hükümlerini    kabul    etmiş sayılacaktır.
5-    Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur.
6-     Tomruk, tel   direği,   maden   direği,   kabuksuz   kağıtlık   ve   sanayi   odununun   vadeli   açık   artırmalı   satışlarında   mal   bedelinin   %
50 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 5 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
7-    Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 50'i        ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda                                         5 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
8-     Dikili   ağaç   satışlarının   vadeli   açık   artırmalı   satışlarında   mal   bedelinin           %   20’u          ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır.   Satışın   vadeli olarak   yapılması durumunda                                                                12        (Oniki)        aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
9-     Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 10-Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 50 vade faizi alınacaktır.
11-    Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde aylık % 4.17 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık % 4.17 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.
Bilgi için; Adres, telefon ve faks no: AYDIN
Adres: Telefon: Fax No: 0(256) 225 1371
#ilangovtr Basın No ILN02027069