Seçimli olağan genel kurulunu 20 – 21 Nisan tarihlerinde gerçekleştiren Aydın Tabip Odası yönetimi görev dağılımını gerçekleştirdi.

Nazilli’de görkemli sünnet programı Nazilli’de görkemli sünnet programı

Mevcut Başkan Dr. Osman Nuri Aydın, yeniden bu görevi üstlenirken, genel sekreter Dr. Gülseren Yılmaz, muhasip üye Dr. Hakan Elatik, veznedar üye Dr. Rıza Akdeniz oldu. Doktorlar Ufuk Eryılmaz, Ayşe Topuz ve Kadir Ali Aydemir ise yeni dönemde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacak.

YENİ DÖNEME İLİŞKİN PROJELER

2024 – 2026 dönemine ilişkin projelerini açıklayan yeni yönetim, “Aydın Tabip Odası olarak; Atatürk ilke ve devrimlerinin izinde, Cumhuriyetin temel ilkelerinden ve laiklikten asla taviz vermeyen insan yaşamı ve insan haklarını önceleyen, hukukun üstünlüğüne inanan, Hipokrat’ın izinden ayrılmadan tıbbi etik ve ahlaki değerleri savunan, enerjisinin büyük kısmını hekimlerin özlük hakları ve insanca yaşam için kullanan bir yönetim anlayışında olacaktır. İyi hekimlik değerlerine bağlı kalınacaktır. Aydın ilindeki hekimlerin tümü ile işbirliğinin gerçekleştirilmesine, üye sayımızın arttırılmasına, ilimizdeki tüm hekim arkadaşlarımıza ulaşmak için kurum ziyaretlerine, temsilciliklerin geliştirilmesine ve desteklenmesine önem verilecek, hekimlerin katılımları aktif hale getirilecektir. 2024-2026 Dönemi içinde hekimlerin emeklilik hakkı ile ilgili sorunlar ele alınacak ‘Hekim ve emeklilik’ iş birlikteliği çalışma dönemi boyunca bütün yönleri ile işlenecek ve çözümün takipçisi olunacaktır” denildi.

“HALKA ÖRNEK OLUNACAK”

Mevcut komisyonların çalışmalarının daha etkin hale getirileceği, gereği duyulan yeni komisyonların oluşturulması için çalışılacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Hekimlerin ve halkımızın sağlık konusunda eğitimleri için çalışılacak, eğitimler için eğitici ekip tarafından bir Eğitim Modülü gerçekleştirilecektir. Tıp eğitimi sırasında ve mezuniyet sonrasında başka ülkelere hekim göçünü engellemek için hekimlerin sosyal ve ekonomik şartlarının düzeltilmesi amacıyla ilgili mercilerin gerekli adımları atmalarını sağlamak için çaba gösterilecektir. Aydın Tabip Odası olarak Üniversitelerde Tıp eğitiminin niteliksizleşmesinin ve öğretim üyesi istifalarının önüne geçilmesi için önerilerde bulunulacak ve çaba sarf edilecektir. Aydın Tabip Odası bünyesinde Bilimsel Kurul oluşturulacaktır. Bu kurul ilimizin Halk Sağlığını olumlu ya da olumsuz olarak etkileyen tüm konu başlıkları ile konunun taraflarının toplanmasına, bilimsel bilginin üretilmesine katkı vermeyi sürdürecektir. İlimizin başta çevre olmak üzere bekleyen ve acil önem arz eden konuları öncelikle ele alınacaktır. Aydın Tabip Odası, meslektaşları ile gerçekleştirecekleri sağlıklı yaşam ve sosyokültürel çalışmalar ile Aydın halkına örnek olacak ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacaktır.”

HUKUKİ DESTEK SAĞLANACAK

Meslektaşlarına gerek duyduklarında her türlü hukuki desteği sunacağını aktaran yeni yönetim, “Aydın Tabip Odası olarak çevre sorunlarının nedenleri ve sağlık üzerine etkilerinin belirlenmesine, koruyucu önlemlerin geliştirilmesine ve sağlık hakkına erişimin sağlanmasına yönelik bilimsel çalışmalara yer verilecektir. Söz konusu çalışma sonuçları ivedilikle basınla paylaşılacaktır” açıklamasında bulundu. 

Muhabir: KIVANÇ UĞUR