Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarılmasını düzenleyen bireysel katılım sermayesi sistemine ilişkin mevzuat, Haziran 2012'de çıkarıldı. Sistem, uygulama yönetmeliğinin Şubat 2013'te yürürlüğe girmesiyle faaliyete geçerken, kapsamdaki ilk yatırım Haziran 2013'te gerçekleştirildi.

Söz konusu tarihten beri iptal edilenler hariç 1048 melek yatırımcı lisansı düzenlenirken, bunlardan 576'sı aktif durumda bulunuyor. Uygulama kapsamında geçen yıl 158, bu yılın ilk çeyreğinde 24 melek yatırımcıya lisans verildi.

Lisans başvurularının yüzde 67,84'ünün yüksek gelir veya servet sahibi, yüzde 32,16'sının ise tecrübeli olduğu belirlendi.

Yatırım yapılan şirketlerin yüzde 44'ü 5'ten az ortaklı

Türkiye'de melek yatırım ağlarıyla ilk yatırımın gerçekleştirildiği Haziran 2013'ten bugüne kadar başlangıç veya büyüme aşamasındaki 68 yatırım için 215 yatırımcı, 36 milyon 447 bin lira sermaye aktardı. Uygulama kapsamında geçen yıl 4 yatırımcı, 17 girişime 5,2 milyon liralık sermaye sağlarken, bu yılın ilk çeyreğinde ise 7 yatırım için 19 melek yatırımcının 4 milyon 416 bin lira sermaye transfer ettiği görüldü.

Yatırım başvurularının 2'si Kırıkkale, 1'i Konya, 1'i Bursa, 1'i İzmir, 4'ü Ankara ve 59'u ise İstanbul merkezli faaliyet gösteren firmalar için yapıldı.

Yatırım yapılan işletmelerin yüzde 44'ünün 5'ten az, yüzde 19'unun 5 ile 10 arası, yüzde 37'sinin 10'dan fazla ortağı olduğu belirlendi.

Melek yatırımcıların sermaye aktardığı sektörlerin başında bilgisayar programlama ve danışmanlık gelirken, bu alanı bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri ile veri işleme ve barındırma faaliyetleri izledi.

Bireysel katılım yatırımcıları, Bakanlık tarafından akredite edilmiş ağlar üzerinden lisans ve yatırım başvurusunda bulunabiliyor.

Microsoft ve CrowdStrike hisseleri düşüşte Microsoft ve CrowdStrike hisseleri düşüşte

Ağların da akredite edilebilmek için Bakanlıkça belirlenen taahhütleri yerine getirmesi gerekiyor. Sistemde aktif 17 akredite ağ bulunurken, bunlardan 9'u İstanbul, 2'si Antalya, 1'i Diyarbakır, 1'i İzmir, 1'i Kayseri, 1'i Ankara, 1'i Elazığ ve 1'i Bursa merkezli faaliyet gösteriyor.

Kaynak: AA