T.C.
ÇİNE
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/7 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aydın İl, Çine İlçe, ŞEVKETİYE Mahalle, 5.Sokak Mevkii, 241 Ada, 33 Parsel, Şevketiye Mahallesi 241 ada 33 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında ARSA niteliğindedir. Taşınmaz parsel üzerinde Tasarruf Krokisinde görüldüğü üzere muhdesat olarak iki adet B ve C kodlukargir ev bulunmaktadır. Tapu Adres sorgulamasına göre; Çine İlçesi, Şevketiye Mahallesi, 246 Sokak üzerinde bulunmakta, kapı numarası yoktur. Dava konusu taşınmaz Çine İlçe merkezindedir. Her türlü Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Aydın İli, Çine İlçesi 1/100.000 ölçekli, Çevre Düzeni Planına göre yerleşik alan içindedir. Taşınmaz parsel Çine Şevketiye Mahallesinde merkeze yakın, yerleşim alanıiçerisindeetrafında Cami, Okul vs. olup, tercih edilirliği yüksekparseldir. Çine belediyesi 1/1000 uygulama imar planı sınırları içinde, mahalle yerleşik alan sınırları içerisinde olduğubelirlenmiştir. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'ne göre Bitişik Nizam Konut imarlı Arka Bahçe çekme mesafesi 3,00 metre,geçmemesi kaydı ile Zemin + 2 kat konut amaçlı inşaat alanı olarak kullanılabileceği bilgisi vardır. Çine Belediyesi hizmet alanı sınırları içeresinde, 1/1000 uygulama imar planı içindedir. Taşınmazın parsel sınırlarının belirlenmesi gerekmektedir. Taşınmazın kadastral yolu beton parke kaplama ile kaplanmış ulaşım yönünden sorun yoktur. Taşınmaz parsel üzerinde tapu kayıtlarında görülen B ve C kodlu iki adet; her biriiki oda, hol, WC ve banyodan oluşan tek taraflı sundurma çatısı bulunan kullanılamayacak kadar eski yığma kargir ev vardır. İki evin toplam alanı 86,00 m2 olup, 75 yaş üzerinde olduğu kanaatine varılmıştır. İç duvarları sıvalı ve boyalı, tavanları kontrplak döşeme kaplı, kapı ve pencereleri ahşap doğrama, çatısı alaturka kiremitli evin birisi sundurma çatı şeklinde diğeri beşik çatı şeklindedir. Taşınmaz üzerinde bulunan yapı; 2024 yapı yaklaşık maliyet cetveline göre 2. Sınıf B grubunda bina yaşı ve durumu dikkate alındığında yıpranma oranı % 95 alınmıştır. Ayrıcaparselin yeri itibariyle arsa olarak değerlendirilmesi uygun görülmüştür.
Adresi : Şevketiye Mahallesi 246 Sokak Çine / AYDIN
Yüzölçümü : 208 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.050.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2024 - 14:44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2024 - 14:44
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/06/2024 - 14:44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/06/2024 - 14:44
#ilangovtr Basın No ILN02015821