İLAN
T.C. DİDİM(YENİHİSAR) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
 
ESAS NO : 2023/55 Esas
DAVACI :MASTER TURİZM YATIRIM VE İŞLETMECİLİK LİMİTED ŞİRKETİ
DAVALILAR : 1- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
2- DİDİM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasında yapılan keşif sonucunda;
İnşaat,GDU ve Ziraat bilirkişilerinden oluşan 3'lü bilirkişi heyet kurulunun raporunda:"Aydın İli Didim İlçesiAtanaj Deresi Mevkii FevzipaşaMahallesi 3177Ada 22 parselin güney batısında kalan 1778,22 m² alanın ;
08/12/2023 KEŞİF TARİHİNDEKİ BOŞ ARSA DEĞERİ:23.643.000,00-TL
08/12/2023 KEŞİF TARİHİNDEKİ YAPIDEĞERİ:971.000,00-TL
08/12/2023 KEŞİF TARİHİNDEKİ ARSA+YAPI DEĞERİ:26.746.000,00-TL
ARSANIN DAVA TARİHİNDEKİ DEĞERİ;17.346.000,00-TL
YAPININ DAVA TARİHİNDEKİ DEĞERİ: 595.000,00-TL
DAVA TARİHİNDEKİ ARSA+YAPI DEĞERİ:17.941.000,00-TL olarak rapor düzenlenmiştir.
Fen ve harita mühendisi bilirkişilerinden oluşan heyet raporunda:Tescil talebinde bulunulan Ekli Durum Krokisinde A Harfi ve Yeşil renk ile gösterilen 1778,22 m² 'lik alanın3194 sayılı İmar Kanununun 11. Maddesine göre kamu lehine terk edilen yerlerden olduğundan tescil harici alan gibi değerlendirilemeyeceği mevcut imar durumuna göre ve kıyı kenar çizgisi de göz önünde bulundurularak ilgili kurumlardan olumlu görüş alınarak Didim Belediyesi veya Maliye Hazinesi adına ihdas edilebileceği kanaati ile bilirkişi raporları ilan olunur.
#ilangovtr Basın No ILN02049158