Aydın Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Osman Nuri Aydın’ın da içinde bulunduğu Aydın Hekim Dayanışması Grubu, 21 Nisan’daki genel kurulda Aydın Tabip Odası yönetimine day olduklarını açıkladı. 

Yapılan açıklamada, “Bizler bu ülkenin yurttaşları ve hekimleri olarak zor zamanlardayız. Bir yandan giderek derinleşen siyasal ve ekonomik kriz, öte yandan demokrasiyi, cumhuriyet kazanımlarını ve laikliği ortadan kaldırmaya yönelik girişimler bir yandan iyi hekimlik yapmaya çalışan hekimlerin yılgınlığa düştüğü bir ülke olarak karanlık bir sürece doğru hızla yol almaktayız. Adaletin öldüğü, hukukun güvence olmaktan çıktığı, ırkçı, dinci, cinsiyetçi, ötekileştirici nefret söylemlerinin yaygınlaştığı, , toplumun kutuplaştırıldığı kimsenin kendini güvende hissetmediği günlerdeyiz. Gölgesini satamadığı ağacı kesen bir avuç çıkar grubunun santrallerle, madenlerle, havamızı, suyumuzu, toprağımızı, kirlettiği eko-kırımların devlet eliyle yasallaştırıldığı rant ve talan günlerindeyiz” denildi. 

Otoban inşaatında kriz bitmiyor Otoban inşaatında kriz bitmiyor

Whatsapp Image 2024 04 05 At 6.04.16 Pm

‘KATILIMCI DEMOKRASİ’ VURGUSU 

Sağlıkta yaşanan sorunların dile getirildiği açıklamada, “Adım adım uygulanan sağlıkta dönüşüm politikaları sağlık sistemini sağlıksız bir duruma getirirken, hekimler giderek artan sorunları karşısında kendilerini yalnız bırakılmış, mutsuz ve geleceğe ilişkin umutsuz hissetmektedirler. Bu ‘yangın yerinde’ bizleri buluşturacak, birbirimize güvenimizi arttıracak, dünün kalıplarının ötesine geçecek, etkin, mücadeleci ve erişilebilir bir meslek örgütüne her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Demokratik kitle meslek örgütleri, iktidarın işlevsizleştirme ve itibarsızlaştırma çabalarına karşın, demokratik bir işlerlikle, kitlesiyle güçlü, yaygın bağlar içerisinde olmalıdır. Hekimlerin demokratik kitle meslek örgütü Tabip Odaları ve TTB mücadelelerini her koşulda hiçbir güç odağının yönlendirmesine izin vermeden, kitlesinden aldığı güçle ve kararlılıkla sürdürmelidir. Katılımcı bir demokrasi ile hekimlerce onaylanan politikaların hayata geçirilmesi, dayanışmanın güçlendirilmesi; hekimlerin meslek örgütlerinden kopmalarının ve giderek yalnızlaşmalarının, güçsüzleşmelerinin önüne geçecektir. Gücünü kendi üyelerinden alan, hekimlik değerlerini ve evrensel insan haklarını savunan, kendi örgütsel dinamiğini doğrudan demokrasi uygulamalarına dayandıran ve hekimlik mesleğinin sorunlarını sağlık hakkıyla birlikte yorumlayan bir Tabip Odasını ve Türk Tabipleri Birliği’ni var etmek zorundayız” görüşleri yer aldı. 

“KARAMSARLIK SARMALINDAN DAYANIŞMAYLA ÇIKACAĞIZ” 

“Herkese eşit, ücretsiz, ulaşılabilir sağlık hizmeti her koşulda öncelikli talebimiz olacaktır” denilen açıklamada, “Gün söz söylemenin günüdür. Gün dayanışmanın günüdür. Ayrılıklarımızın değil ortak noktalarımızın öne çıkarılacağı aşkın, umudun ve dayanışmanın günüdür. Gün bizi biz olarak var eden kimliklerimizi yok saymadan, onlardan birisine de sıkışmadan insan ve hekim olduğumuzun farkına varanların günüdür. Aydın’da demokrasiyi, barışı, özgürlüğü, adaleti, laikliği, anayasal eşit yurttaşlığı savunan, kimsenin ötekileştirilmediği Cumhuriyet’in yüz yıllık kazanımlarını günümüzün özgürlük ve demokrasi ufkuyla geliştirmeyi amaçlayan,  iyi hekimlik değerlerine sahip hekimler olarak Aydın Hekim Dayanışması adı altında buluştuk. Hekimlerin yalnızlık, mutsuzluk, umutsuzluk ve karamsarlık sarmalından hep birlikte dayanışma ile çıkacağına inanıyoruz. Hekimlerin emekten ve bir olmaktan yana doğacak olan güçlerini kullanarak; dayanışmanın yükseltildiği, tüm insanlarımıza daha iyi sağlık ortamı ve yaşanılır bir ülke; hekim ve sağlık çalışanlarına iyi hekimlik değerleriyle görev yapacakları bir sağlık ortamı yaratabilmek, mücadelelerini hayata geçirebilecekleri bir kitle örgütü yapmak için Aydın Hekim Dayanışması Grubu olarak Aydın Tabip Odası seçimlerinde aday olduğumuzu ilan ediyoruz. Gücümüzü dayanışmadan alacağız. İyi hekimlik değerleriyle mesleğimize, meslek örgütümüze, ülkemize, geleceğimize, sağlık hakkına ve insanlığa sahip çıkıyoruz” görüşleri aktarıldı. 

Muhabir: KIVANÇ UĞUR