Meslek liseliler çiçekten oyuncağa birçok alanda üretime katkı sunuyor Meslek liseliler çiçekten oyuncağa birçok alanda üretime katkı sunuyor

Cumhuriyetin özgün eğitim kurumları arasında yer alan, çok sayıda eğitimci, sağlık çalışanı, şair, yazar, siyaset ve devlet adamı yetiştiren Köy Enstitülerinin kuruluşunun üzerinden 83 yıl geçti.

YKKED Aydın Şubesi Başkanı Remzi Çomakçı, Köy Enstitülerinin 83’üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle açıklamada bulundu.

Köy Enstitülerinin eşitlikçi, demokratik, laik, karma, bilimsel, kamucu, parasız, üretici eğitimin, kişilik eğitimi ve demokrasi temelli eğitim anlayışının adı olduğunu vurgulayan Çomakçı, “ Eğitim hakkı, parasız, kamucu, laik ve bilimsel eğitim, güzel bir gelecek arayışının hedeflerinden değil midir hâlâ?” görüşünü aktardı.

Binlerce köy okulunun kapalı olduğunu ifade eden Çomakçı, bilimsel eğitimden uzaklaşılan ve eğitimin ticarileştiği bu ortamda Köy Enstitüleri ruhuna ve felsefesine her zamankinden fazla özlem duyulduğuna dikkati çekerek, “Köy Enstitülerinin aydınlanma ışığı bugün de parlamaya devam ediyor. Bugün de umut olmaya, pusula olarak yönümüzü göstermeye devam ediyor. Nasıl bir eğitim, nasıl bir insan, nasıl bir öğretmen, nasıl bir kalkınma modeli, nasıl bir sağlık sistemi, nasıl bir Türkiye! Sorularının yanıtlarında hep Köy Enstitüleri deneyiminin izleri var. Bu nedenledir ki Köy Enstitüleri, ‘Geçmişteki yarınımızdır.’ Kazanımları hâlâ günceldir. Pek çok konuda hâlâ esin kaynağımızdır. Mücadeleleri ve yaratıcılıkları esin kaynağımızdır. İmece ruhu, üretme, paylaşma, dayanışma, kardeşlik, karma eğitim, kız çocuklarının okutulması, imkânsızı imkân haline getirenlerin, yaratıcılıkla zorlukların üstesinden gelenlerin mücadelesinin adıdır Köy Enstitüleri… Onun içindir ki 83 yıl önce Köy Enstitüsünde parlayan aydınlanma ışığı, pusulamız olarak Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği’nin büyük imecesinde geleceğimizi yönlendirmeyi sürdürüyor” ifadelerini kullandı. 

“AYDINLANMA IŞIĞI SÖNMESİN”

YKKED’nin misyonuna değinen Çomakçı, “YKKED, kuruluşundan bugüne 22 yıllık mücadelesi ile Köy Enstitülerinin yarattığı devrimci, ilerici değer ve uygulamaları ulusal bilinç düzeyine çıkarmak ve daha da ileriye taşımak, günümüz sorunlarına çözüm üretmek amacıyla, genel merkezi, 23 şubesi, temsilcilikleri ve 3.000 üyesi ile kararlılık ve inançla çalışmaya devam ediyor. Kuruluşunun 83. yılında Köy Enstitüsü imecesinin yaratılmasının yolunu açan büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk’ü, O’nun efsane Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati’yi, Köy Enstitülerinin kurulmasında büyük emek harcamış olan Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yü, Milli Eğitim Bakanları Saffet Arıkan ve Hasan-Âli Yücel’i, Köy Enstitülerinin kuramcısı ve uygulayıcısı, adını dünya eğitim tarihine altın harflerle kazıyan eğitim devrimcisi İsmail Hakkı Tonguç’u ve bu imeceye katkı sunan tüm Köy Enstitülüleri ve gönüldaşlarını saygıyla selamlıyoruz. Aydınlanma ışığı sönmesin. Köy Enstitülerinin 83’üncü yaşı kutlu olsun” diyerek açıklamasını sonlandırdı. (KIVANÇ UĞUR)