TMMOB Mimarlar Odası Aydın, Didim ve Kuşadası Temsilciliği, il bazında temsilcilikler arasındaki ağı ve işbirliğini güçlendirmek, karşılaşılan mesleki sorunları değerlendirmek, kentlerin mimari gelişiminde karşılaşılan sorunlar kapsamında yapılabilecekler gibi çeşitli konuları tartışmak üzere Didim Temsilciliği ev sahipliğinde bir toplantı gerçekleştirildi. 
Katılımcılar arasında TMMOB Mimarlar Odası Aydın, Didim ve Kuşadası Temsilcilikleri başkanları ile yönetim kurulu üyeleri yer aldı. 

Mesleki sorunlar kapsamında, mimarların karşılaştığı bürokratik engeller, ücret politikaları, proje onay süreçleri, mimarlık unvanının ve mesleğinin saygınlığının korunması, genç mimarların sektöre entegrasyonu gibi konular ele alındı. 

Ek olarak Mevcut yasa ve yönetmeliklerin mimarlık mesleği üzerindeki etkileri ve bu yönetmeliklerde yapılması gereken değişiklikler üzerinde duruldu. 
Ayrıca kent planlaması ve kentsel dönüşüm projelerinin daha sürdürülebilir ve estetik açıdan daha uyumlu hale getirilmesi ve farklı disiplindeki odalarla işbirliği süreçlerinin hızlandırılması için atılacak adımlar değerlendirildi. 

Koçarlı’da temizlik harekatı Koçarlı’da temizlik harekatı

TOPLANTILAR DÜZENLİ HALE GELECEK 

Yapılan tartışmaların ve önerilerin oldukça verimli olduğu belirtilerek, bu tür toplantıların bundan sonrası için düzenli olarak gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yapıldı. Sürekli hale getirilmesinde hem fikir olunan toplantının ikincisinin Ağustos ayı başında olacak şekilde TMMOB Mimarlar Odası Aydın Temsilciliği ev sahipliğinde yapılmasına karar verildi.
TMMOB Mimarlar Odası Aydın, Didim ve Kuşadası Temsilcilikleri, bu toplantılarla hem mesleki sorunlara çözüm aramayı hem de kentlerin mimari gelişimine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti. 

Kaynak: HABER MERKEZİ