İLAN
NAZİLLİ
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
 
ESAS NO : 2024/27 Esas
KARAR NO : 2024/109
Davacı tarafından mahkememizde açılan Nüfus davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davacının davasının KABULÜ ile, Aydın İli, Nazilli İlçesi, Turan Mah. nüfusa kayıtlı 1597......TC kimlik numaralı Hüsnü Hakan ve Nadiye kızı, 16/06/1984 Nazilli doğumlu Fatma Tanrıkut’un nüfus kayıtlarında yer alan "FATMA" olan adının 5490 sayılı NHK'nun 35 ve 36 maddeleri uyarınca "NEVA" olarak değiştirilmesine, nüfus kayıtlarının bu şekilde düzeltilmesine,Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 17/04/2024
#ilangovtr Basın No ILN02023692