İLAN
NAZİLLİ
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
 
ESAS NO : 2023/292 Esas
KARAR NO : 2024/11
Davacı AYŞE BAYLAZ aleyhine mahkememizde açılan Babalık (Kurulan Soybağına İtiraz Ve İptal) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davanın KABULÜ ile, Aydın İli Sultanhisar ilçesi, Zafer mahallesinüfusa kayıtlı olan Mustafa ve Havva oğlu, 13/08/2004 Sultanhisar doğumlu 16012...... T.C kimlik numaralı davalı ALİ BAYLAZ'ın ve Aydın İli Sultanhisarilçesi, Zafer mahallesi nüfusa kayıtlı olan Mustafa ve Havva kızı, 13/08/2004 Sultanhisar doğumlu 16009..... T.C kimlik numaralı davalı BEDRİYE BAYLAZ'ın annelerinin Aydın İli Sultanhisarilçesi, Zafer mahallesi nüfusa kayıtlı olan Mustafa ve Sabile kızı, 12/06/1979 Sultanhisar doğumlu 2545........ T.C kimlik numaralı davacı AYŞE BAYLAZ isimli kişi olduğunun tespitine, davalılar Ali Baylaz ve Bedriye Baylaz'ın HAVVA olan anne isimlerinin AYŞE olarak tashihi ile kayıtların bu şekilde düzeltilmesine,Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 23/01/2024
#ilangovtr Basın No ILN02010405