Nazilli Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısı ikinci oturumu Belediye Başkan Vekili Serkan Sevim başkanlığında toplandı. Toplantıda görüşülen 5 gündem maddesi komisyonlardan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre İmar Komisyonu’nda kabul edilen Yeşil Mahalle Ada No: 2141 Parsel No: 1-2-3-4’de kayıtlı taşınmazlara ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Yeşil Mahalle Ada No: 2191 Parsel No: 4-5-9-10-11’de kayıtlı taşınmazlara ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, Bozyurt Mahallesi Ada No: 224 Parsel No: 1, Ada No: 148 Parsel No: 12,13,14,15 Ve 16’da kayıtlı taşınmazlara ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen 2024 yılı gelir tarifesinin güncellenmesi teklifleri komisyonlardan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Yetişkin esnaf ve vatandaşın yanında Başkan Yetişkin esnaf ve vatandaşın yanında

OSB İMAR DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ REDDEDİLDİ

İmar Komisyonu “Nazilli Organize Sanayi Bölgesi, sanayi parselleri oluşturmak için imar planı yapılacak olup, 04/12/2013 tarih 160 sayılı meclis kararıyla onaylanan Nazilli Belediyesi Revizyon İmar Planında 2 Nolu OSB ilave alanı içinde kalan kısmının onaylı imar planın iptal edilmesi hususunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği” şeklindeki teklifi ise reddetti. Teklif komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edildi.

Muhabir: FİLİZ ÖZDEMİR