NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU
           
Belediyemizin tüzel kişiliğine ait aşağıdaki ayrı ayrı dosyalarda işlem gören, İnci Yaşam AVM’de ve İlçemizin muhtelif yerlerinde bulunan;  İcar nosu, cinsi, adres/ada parsel, bağımsız bölümleri, ihale saati, muhammen bedeli ve geçici teminatı gösterilen taşınmazlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Artırma Usulü suretiyle kiraya verilecek olup; ihalede artış 1 yıllık muhammen bedel üzerinden yapılacaktır. Kiraya verme işinin ihalesi 03.07.2024 tarihinde Yeni Mahalle, Hürriyet Cad. No:158/1 Nazilli/AYDIN adresinde bulunan Belediye binasında toplanacak Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Taşınmazların kiralama süresi;
538-539-540-541-542-543-544 İcar numaralı taşınmazların kiralama süresi sözleşme imzalandıktan 1 ay sonra başlayacak olup; 3 yıldır.
545-546-547-548-(K-380)- (K-381) İcar numaralı taşınmazların kiralama süresi 3 yıllık,  diğer taşınmazların ise kiralama süresi 31.12.2028 tarihine kadar olup, kiralama süresi sözleşme imzalandığı tarihte başlayacaktır.
            İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;
  GERÇEK KİŞİLERDEN
-İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış İkametgâh belgesi,
-İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdanı Sureti,
-Gerçek kişiler adına vekâleten iştirak ediliyor ise bu hususta özel yetkiyi havi noter tasdikli vekâletname ve vekile ait tasdikli imza sirküleri,
-Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,
-Belediyemize borcu olmadığına dair yazı(Emlak, Kira, ÇTV. vs.)
-Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.
-Gelir İdaresi Başkanlığına vergi borcu olmadığına dair belge .
  TÜZEL KİŞİLERDEN       
-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli  imza sirküleri;
-Tebligata esas adresi ve kanuni ikametgâhı olması, 
-Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak sözleşmesini (Pilot firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların, hisse oranları ortaklık sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.)
-Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,
-Belediyemize borcu olmadığına dair yazı (Emlak, Kira, ÇTV. vs.),
-Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.
- Gelir İdaresi Başkanlığına vergi borcu olmadığına dair belge .
           Bu kiralama işlerinin ilanına ilişkin gazete ilan bedeli ve masrafları, karar pulu, sözleşme, damga vergisi üzerine ihale kalana aittir. İhale bedeli şartnamelerinde belirtildiği şekilde ödenecek olup, ayrıntılı açıklama ve özel hükümler şartnamede yazıldığı gibidir.
          İhaleye katılmak isteyenlerin, aşağıda yazılı ihale saatinde Belediye Encümeni huzurunda hazır bulunmaları şarttır. Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul olunmaz. İhale dokümanı satış bedeli 500,00-TL'dir. İhale dokümanı Nazilli Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.     
            Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
İcar No
Cinsi
Taşınmazın Bulunduğu Mahalle
Ada/Parsel/Bağımsız Bölüm Numarası
İhale Saati
1 Yıllık Muhammen      Kira Bedeli
Geçici Teminatı
538
Dükkan
Yeni Mah. 627 Ada 1 Parsel-A Blok Zemin Kat 63 Nolu B.B. 66,00 m² Dükkan+34,22 m² Teras
10:30
300.000,00-TL
9.000,00-TL
539
Depolu Dükkan
Yeni Mah. 627 Ada 1 Parsel- A Blok 1.Bodrum 56 Nolu B.B. 582,00 m²
10:35
840.000,00-TL
25.200,00-TL
540
Depolu Dükkan
Yeni Mah. 627 Ada 1 Parsel-B Blok 1.Bodrum 58 Nolu B.B. 119,14 m²
10:40
168.000,00-TL
5.040,00-TL
541
Dükkan
Yeni Mah. 627 Ada 1 Parsel- A Blok Zemin Kat 70 Nolu B.B.  67,00 m²
10:45
240.000,00-TL
7.200,00-TL
542
Dükkan
Yeni Mah. 627 Ada 1 Parsel- B Blok Zemin Kat 69 Nolu B.B. 42,80 m²
10:50
192.000,00-TL
5.760,00-TL
543
Dükkan
Yeni Mah. 627 Ada 1 Parsel-B Blok Zemin Kat 77 Nolu B.B. 64,89 m² Dükkan+39,33 m² Teras
10:55
240.000,00-TL
7.200,00-TL
544
Dükkan
Yeni Mah. 627 Ada 1 Parsel- B Blok Zemin Kat 66 Nolu B.B. 333,00 m² Dükkan+83,45 m² Teras
11:00
1.200.000,00-TL
36.000,00-TL
44
Dükkan
Zafer Mahallesi, 107 Sokak No:47/H (Bodrum+Dükkan 25,00m²)
11:05
46.200,00-TL
1.386,00-TL
95
Dükkan
Altıntaş Mahallesi, 135 Sokak, No:1/C (22,00m²)
11:10
64.200,00-TL
1.926,00-TL
224
Dükkan
Zafer Mahallesi, 107 Sokak Katlıotopark Etrafı No:51/B (Zemin Kat:19,60m²+ Batar Kat:9,80m²)
11:15
48.000,00-TL
1.440,00-TL
377
Dükkan
Arslanlı Mahallesi, Beyler Cad. No:6/A (263 Ada 24 Parsel İçi)
11:20
26.400,00-TL
792,00-TL
533
Arsa
Pınarbaşı Mahallesi, 128 Ada 2 Parsel 204,00m²
11:25
5.040,00-TL
152,00-TL
K-38
Kahvehane
Kestel Mahallesi, 3860 Sokak No:40/A (Muhtarlık Yanı)
11:30
11.040,00-TL
+%20 KDV
332,00-TL
K-137
Dükkan
Samailli Mahallesi, 2873 Sokak No:26/C (129 Ada 5 Parsel İçi)
11:35
5.040,00-TL
152,00-TL
K-195
Dükkan
Esenköy Mahallesi, 4804/1 (Hamam Sok.) No:76/B (Muhtarlık Yanı)
11:40
12.000,00-TL
360,00-TL
K-213
Kahvehane
Akpınar Mahallesi, 3990 Sokak No:64/B
11:45
9.000,00-TL
+%20 KDV
270,00-TL
K-229
Dükkan
Uzunçam Mahallesi, 4756/1 Sok. No:9/A (Muhtarlık Yanı)
11:50
7.080,00-TL
213,00-TL
545
Depo
Arslanlı Mahallesi, 255 Ada 8 Parsel 54,49m²
11:55
9.600,00-TL
288,00-TL
K-380
Arsa
Yaylapınar Mahallesi,  201 Ada 1 Parsel 599,99m²
12:00
2.400,00-TL
72,00-TL
K-381
Arsa
Yazırlı Mahallesi, 283 Ada 3 Parsel 343,65m²
12:05
3.240,00-TL
98,00-TL
546
ATM Yeri
Zafer Mahallesi, Hürriyet Cad. Şeh.Mustafa Akdağ Parkı Garanti Bankası ATM Yanı
 (179 Ada 14 Parsel İçi 4,00m²’lik alan)
12:10
104.400,00-TL
3.132,00-TL
547
ATM Yeri
Karaçay Mah. Dörtyol Kavşağı Akaryakıt İstasyonu Önü ATM Yanı (4,00m²’lik alan)
12:15
78.000,00-TL
2.340,00-TL
548
ATM Yeri
Yeni Sanayi Mah. 511 Sok. Üzeri Engelsiz Yaşam Parkı İçi ATM Yanı (4,00m²’lik alan)
12:20
74.400,00-TL
2.232,00-TL
#ilangovtr Basın No ILN02048829