2023 yılının Mart ayında ADÜ Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Bülent Kent, aradan geçen 14 aylık süre zarfında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin Yeni Kıroba’ya özel açıklamalarda bulundu. Rektör Kent, ADÜ’yü “araştırma üniversitesi” haline getirme hedefinden üniversitenin ülke ve dünyadaki sıralamasına, üniversite hastanesindeki çalışmalardan kentle bütünleşme projelerine kadar pek çok konudaki sorularımızı yanıtladı.

“BAŞARILI ÜNİVERSİTELERDEN İLHAM ALIYORUZ”

ADÜ olarak, Türkiye’de bir araştırma üniversitesi olma yolunda kararlı adımlar attıklarını vurgulayan Kent, “Bu süreçte, Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ ve İTÜ gibi Türkiye'nin başarılı araştırma üniversitelerinden ilham alıyoruz. Ayrıca, Harvard Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi gibi dünya çapında başarılı araştırma üniversiteleri de bizim için önemli birer model teşkil ediyor. Bu bağlamda güçlü araştırma fonları, uluslararası işbirlikleri ve inovasyon odaklı projelerimizi faaliyete geçirmek için gerek akademik kadromuzla gerek personelimizle hızla aksiyon alıyoruz” dedi.

“ADÜVEM BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR”

YÖK’ün belirlediği Araştırma Üniversitesi Performans Kriterlerinin kendilerinin yol haritasında önemli bir rehber olduğunu vurgulayan Kent, şöyle konuştu: “Bu kriterler arasında; araştırma projeleri ve yayın sayısı, uluslararası işbirlikleri, alınan patentler ve sanayi işbirlikleri gibi göstergeler yer alıyor. ADÜ olarak, bu kriterleri karşılamak adına birçok önemli adım attık.

ADÜVEM, yani Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veri Merkezi, son zamanlarda hızlanan ve üniversitemizin araştırma alanında büyük önem arz eden bir projedir. Bu veri merkezi, dijital dönüşümün gerekliliklerini karşılamak amacıyla kurulmuştur ve araştırma kapasitemizi büyük ölçüde artırmayı hedeflemektedir. Veri merkezimizin işlevleri arasında, araştırma verilerinin güvenli bir şekilde saklanması ve analiz edilmesi, bulut bilişim hizmetleri sunarak veri erişimini ve paylaşımını kolaylaştırması ve yapay zeka ile makine öğrenimi projeleri için güçlü bir altyapı sunması yer alıyor. Ayrıca, ulusal ve uluslararası akreditasyonlar için sürdürülebilir veri entegrasyonunu sağlamak da önemli bir işlevimizdir. Bu sayede, üniversitemiz kurumsal akreditasyon çalışmalarını hızlandırmış, çeşitli uluslararası sıralama sistemlerine başvuruları daha kolay ve etkin hale getirmiştir.”

I M G 4849

FARKLI SEKTÖRLERLE İŞBİRLİĞİ

Rektör Kent, “Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) altında çağrılı projeler sistemimizle, araştırma faaliyetlerinin erişilebilir ve sürdürülebilir olmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bu sistem, belirli alanlarda ihtiyaç duyulan projelere özel çağrılar yaparak, teknolojik inovasyonların kullanımıyla araştırma faaliyetlerinin daha verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesini teşvik ediyor. Böylece, araştırmacılarımızın projeleri için gerekli kaynaklara daha hızlı ulaşmalarını ve projelerini başarıyla tamamlamalarını sağlıyoruz. Aday araştırma üniversitesi olma yolunda, daha fazla uluslararası üniversite ve araştırma merkezi ile işbirliklerinin kurulması, araştırma projelerine ayrılan fonların arttırılması ve yeni projelerin teşvik edilmesi, patent başvurularının ve sanayi - sektör işbirliklerinin artırılması için hızla çalışıyoruz. Sağlık, enerji, turizm ve tarım - hayvancılık alanlarında yenilikçi araştırma yaklaşımları geliştirmekteyiz. Sağlık alanında sanal gerçeklik kullanılarak geliştirilen dijital kadavra çalışmamız bulunuyor. Bu proje, tıp öğrencilerinin ve araştırmacıların eğitim ve araştırma süreçlerinde önemli bir rol oynuyor. Turizmde, bölgesel turizm potansiyelini artıracak stratejik projeler yürütüyoruz. Tarım ve hayvancılıkta ise sürdürülebilir tarım teknikleri ve verimliliği artırma projeleri üzerine çalışıyoruz” görüşlerini dile getirdi.

Araştırma üniversitesi olma yolunda, akademik personelin atama ve yükseltme kriterlerini gözden geçirdiklerini ve iyileştirdiklerini ifade eden Kent, “Bu kriterler arasında, uluslararası prestijli dergilerde yayınlanan makaleler, yürütülen ulusal ve uluslararası araştırma projeleri ve verilen derslerin kalitesi gibi faktörler yer alıyor. ADÜ olarak, araştırma üniversitesi olma hedefine kısa sürede ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu yolda, tüm akademik ve idari kadromuz büyük bir özveri ile çalışıyor. Araştırma kapasitemizi artırarak, ulusal ve uluslararası alanda daha fazla başarı elde etmek istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

46Fcad81 Fad5 4993 Baf6 B6A6Cd727C31

“GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİMİZİ BELİRLİYORUZ”

ADÜ’nün dünya ve ülkedeki üniversiteler arasında sıralaması konusuna da değinen Kent, “Öncelikle bahsi geçen sıralama sistemlerinin neden önemli olduğunu belirtmekte fayda var kanaatindeyim. Birincisi, uluslararası tanınırlık ve prestij sağlıyoruz. Bu sayede dünya genelinde bilinirliğimizi artırarak öğrenciler ve akademisyenler için cazip bir hale geliyoruz. İkincisi, objektif bir değerlendirme alarak güçlü ve zayıf yönlerimizi belirliyor ve bunlar üzerinde iyileştirmeler yapıyoruz. Bu, eğitim-öğretim ve araştırma kalitemizi sürekli olarak geliştirmemize yardımcı oluyor. Ayrıca, rekabetçi avantaj elde ediyoruz. Yüksek sıralamalarda yer almak, nitelikli öğrencileri ve akademisyenleri çekmemizi sağlıyor. Tabi bunlar fon ve yatırım çekmek açısından da önemli. İyi sıralamalar, yerel ve uluslararası fon sağlayıcıların dikkatini çekiyor ve projelerimize daha fazla kaynak aktarılmasını sağlıyor” diye konuştu.

“BÖLGESEL KALKINMAYA KATKI SUNUYORUZ”

Bununla beraber öğrenci ve akademik kadro hareketliliğini de artırdıklarına işaret eden Kent, “Uluslararası işbirlikleri sayesinde öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz için yurt dışında eğitim ve araştırma fırsatları sunuyoruz. Son olarak ise, bölgesel kalkınmaya katkıda bulunuyoruz. Bu, üniversitemizin ve bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine destek oluyor. Bildiğiniz üzere her sene çeşitli bağımsız derecelendirme kuruluşları tarafından üniversiteler belli kıstaslar üzerinden bir sıralamaya tabi tutuluyor. Örneğin milli derecelendirme sistemimiz University Ranking by Academic Performance (URAP), Londra merkezli Quacquarelli Symonds (QS) ve Times Higher Education (THE), Endonezya’daki GreenMetric, BAE’de bulunan The Center for World University Rankings (CWUR) vs. Elbette bu gibi sistemlerden başka sistemler de mevcut. Göreve geldiğimizden günden itibaren ciddiyetle bu derecelendirme sistemlerine üniversitemizin entegrasyonunu sağlamak için gayret gösteriyoruz. QS, THE ve GreenMetric sıralama sistemlerine üniversite tarihinde ilk kez başvuru işlemlerimizi gerçekleştirdik ve bu sistemlerde değerlendirilme sürecine girdik” görüşlerini aktardı.

C5244Dc3 43Df 4B41 B8Db D09C77696F9E

“TÜRKİYE SIRALAMASINDA 27 BASAMAK YÜKSELDİK”

Rektör Kent, “Ayrıca geçtiğimiz sene Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından her yıl açıklanan Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2023’e göre Üniversitemiz, ‘Sürdürülebilirlik’ kategorisinde “Kişi başı doğrudan karbon ayak izinin en düşük olduğu üniversiteler” sıralamasında 5. oldu. Uluslararası arenada ise Webometrics Ranking Web Of Universities İzleme ve Değerlendirme Genel Raporuna göre, Dünya Üniversiteler Sıralamasında 44 basamak yükselerek 2259’nci olduk. Türkiye Üniversiteler Sıralamasında ise 2 basamak yükselerek 54’üncü sıraya yükseldik. Ayrıca Doğa bilimlerinde ve sağlık bilimlerinde yüksek kaliteli araştırmalara imza atan kurumları ve ülkeleri inceleyen Nature Index verilerine göre ise Dünya Üniversiteler Sıralamasında 259 basamak yükselerek 2 bin 547’nci olduk. Türkiye Üniversiteler Sıralamasında ise 27 basamak yükselerek 35’inci olduk” dedi.

AYDA 5 BİN 500 AMELİYAT YAPILIYOR

ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kent, şunları söyledi:

“Sağlık hizmeti ertelenemez ve sürekli bir hizmet koludur. Bu nedenle yatırımların, büyümenin yadsınmaması gerekir. Biz de bu düsturla hareket ettik. İlin ve bölgenin ihtiyaçlarını ön planda tutarak projelerimizi planladık ve harekete geçtik. Bunlardan en önemlisi ek hastane binasının ivedilikle hizmete girmesiydi. Ek hastane binamızda hızlı bir şekilde kardiyoloji, kalp damar ve göğüs cerrahisi polikliniklerini, yetişkin kemik iliği transplantasyon ünitesini, kalp damar cerrahisi, ortopedi, göğüs cerrahisi, onkoloji kliniklerini, koroner yoğun bakım, kalp damar ve çocuk yoğun bakım ünitelerini ve ameliyathaneyi, son olarak da postoperatif kritik bakım ünitesini hizmete aldık ki bu saydıklarım malumunuz sağlık hizmetlerinde lokomotif görevi gören uzmanlıklar/birimlerdir. Ek binanın açılması ile ana binamızdaki yataklı servisleri ve poliklinik alanlarını da ihtiyaçlara göre düzenledik. Bununla eşzamanlı olarak diğer elzem üniteleri açmaya başladık. Yeni Kemoterapi Ünitesi, Yanık ünitesi, Ultrason poliklinikleri, Göz Lokal enjeksiyon ünitesi ve İbn-i Sina Hastane kafeteryamız sadece bunlardan bazılarıdır. Açılan birimler ve ünitelerin sağlık hizmeti sunumuna hem niceliksel hem de niteliksel birçok olumlu katkısı oldu. Hastanemizde 7 bin ila 7 bin 500 arasında hasta yatarak tedavi olmaktadır. Ek hastane binamızın hizmete girmesi ile yaklaşık olarak 300 yatak daha kullanıma geçti ve bu yatarak tedavi olan hasta sayımızda geçen yıla göre yüzde 20’lik bir artış sağladı. Yeni Kemoterapi ünitemizin kapasitesini 35 koltuktan 65 koltuğa çıkardık ve bu da kemoterapi hizmetlerinde yüzde 80’lik bir artış anlamına gelmektedir. Kanser hastaları için son derece önemli olan kemoterapi hizmetini yeni ünite ile hem daha konforlu hem de daha ulaşılabilir hale getirdik. Yeni ameliyathanenin açılması ile ameliyat randevu süreleri kısaldı ve geçen sene aynı dönemle kıyaslandığında ameliyat sayılarında önemli bir artış sağladı. Hastanemiz ameliyathanelerinde bir ayda yaklaşık 5 bin 500 ameliyat yapılmaktadır. Yanık ünitesini kapasitesini neredeyse iki katına çıkararak tekrar açtık. Öncesinde yanık hastaları diğer illere sevk oluyordu. Bu birimin açılması ile sevk eden değil sevk alan hastane konumuna geçtik. Özellikle yaşlı hasta grubunun olduğu göz lokal enjeksiyon hizmetini (göz iğnesi) yeni bir alanda daha ulaşılabilir ve daha fazla sayıda hasta alacak şekilde düzenledik. Ve rakamlara bakınca da yaklaşık iki katına çıkan hasta sayılarına ulaştık. Hastanemizde aylık yaklaşık 105 bin hasta muayene olmakta bu da günlük ortalama 5000 hastaya tekabül etmektedir. Poliklinik alanlarında yapılan düzenlemeler ile geçen seneki rakamlarla kıyaslanınca ayaktan hasta sayılarında yüzde 15’lik bir atış söz konusudur. Tüm bunlara ek olarak sağlık hizmetlerinin önemli bir göstergesi olan ve her ay düzenli kalite gereği olarak uygulanan hasta memnuniyet anketlerimizin oranları da belirgin şekilde artış gösterdi. Tüm bunlar yapılan uygulamaların, gerçekleştirilen projelerin sahaya olumlu yansıdığını göstermekte ve istatistiklerde bunu desteklemektedir.”

5A9B7Df2 89A3 4F2F Bfec 4Dd0C750D441

“İNSAN YAŞAMINA DOKUNACAK PROJELER…”

Hastanenin değişen sağlık teknolojileri ve artan hasta sayısına cevap verir nitelikte olması gerektiğini anımsatan Kent, “Bununla beraber hastanemizin de değişen sağlık teknolojilerine ve artan hasta sayısına cevap verir nitelikte olması gerekmektedir. Bu bağlamda birçok yeni proje ve yeni hizmet üzerinde çalışmalar/planlamalar devam ediyor. Cuma günü Kuşadası’nda Sağlık Turizmi Birimimizi açacağız. Aydın gibi turizmin ön planda olduğu bir şehirde Sağlık turizmi faaliyetlerinin üniversite düzeyinde yapılması gerekliliği yadsınamaz bir gerçektir. Akabinde çocuk kemik iliği transplantasyon ünitemiz ve çocuk hematoloji servisimiz hizmete girecek. Bunların arkasından ilimizde halihazırda olmayan radyoiyot Tedavi Ünitesi yapılacak ki bu grup hasta hem diğer illere sevk olmaktadır. Arkasından yine kanser hastaları için hayati öneme haiz Radyoterapi Ünitemizi planlamaktayız. Ameliyathanemizde hibrit ameliyathane ile ilgili projemiz başlayacak. Tüm bu saydığım projeler hatırı sayılır büyüklükte ve insan hayatına önemli şekilde dokunacak sağlık hizmetleri” değerlendirmesinde bulundu.

I M G 4847

“YOLUMUZ UZUN…”

Rektör Kent, üniversitenin şehirle bütünleşmesi konusunda istenen düzeye gelip gelinmediğine ilişkin soruya ise şu sözlerle yanıt verdi:

“Üniversitemizin şehirle bütünleşmesi konusunda çalışmalarımız ilk günden itibaren devam ediyor. Bu konuda şehrin dinamikleriyle bir araya gelerek sorumluluk alma noktasında ve şehrin bize düşen eksiklerinin giderilmesi konusunda çalışıyoruz. Aydın Üniversiteyi daha çok hastane, tarım ve turizm konuları üzerinden tanımlıyor. Bu konularda biz de sorumluluk alarak bu konuda elimizi taşın altına koyduk. Özellikle hastanemizde sürekli yeni bölümler açarak, var olan bölümlerin alanlarını ve yatak sayılarını arttırarak bir bölge hastanesi gibi çalışmayı sürdürüyoruz. Ziraat Fakültemizde üretime ve üreticiye destek olmak için projeler üretiyor ve çeşitli paydaşlarımızla devam eden projelere destek veriyoruz. Hem turizmde hem de sağlık turizminde çalışmalarımız sürüyor; inşallah yakın zamanda bu konuda da müjdeler vereceğiz.

Kentin dinamikleri Sivil Toplum Kuruluşları ile sürekli dirsek teması halindeyiz. Sivil toplumun önemini ve bu konuda yapılacak katkıların ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Yaptığımız etkinliklerde hem paydaş olarak hem de sivil toplumun projelendirdiği birçok konuda verdiğimiz destekle bu süreci devam ettiriyoruz. Ama yine de daha verimli olmak için çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah hem üniversitemizin hak ettiği yerde olması hem de ilimize yapabilmeyi istediğimiz katkılar noktasında yolumuz uzun.”

Orman Genel Müdürü Karacabey, orman yangınlarıyla mücadeleye hazır olduklarını söyledi Orman Genel Müdürü Karacabey, orman yangınlarıyla mücadeleye hazır olduklarını söyledi

Whatsapp Image 2024 05 28 At 16.50.16

Muhabir: KIVANÇ UĞUR