Yıllardır bu toplantı,seminer,panel ve köşelerde sözlü ve yazılı olarak tarımın ne derece önemli olduğunu yazdık,anlattık,ülkemizden ve bazı gelişmiş ülkelerden tarımın “beka” derecesinde önemli olduğunu anlatmaya çalıştık. Pek çok kesime anlattık anladılar.

Maalesef bir kısım yetkili politikacılar ve bazı Bakanlık bürokrasisi anlamadı.

Tarım üst bürokrasisine , poltikacılara, tarım bakan ve bakan yardımcılarına ışık tutması amacı ile bu yazının yararlı olmasını, Türk tarımı için yol gösterici olmasını diliyorum.

Tarım politikası üç temel unsur üzerinden incelenebilmektedir:

Birincisi, tarım politikasına atfedilen anlam;

İkincisi, tarım politikasından gerçekte ne amaçlandığı veya elde edilmesi istenen son ürünün niteliği;

Üçüncüsü ise tarım politikasının gelecekteki durumudur. Bu üçlemenin ışığı altında tarım politikalarının inceleme konularını maddeler halinde vermekte fayda görülmektedir (İnan, 2006: 108-109).

Tarım politikası kendi içinde sürekli bir biçimde devreden kısır bir döngüye sahiptir. Bu kısır döngünün altı adet duraklama noktası bulunmaktadır:

Mevcut Siyasi Ortam;

Gündemi Belirleme (Gündem Maddesi);

Açık ve Kesin İfade (Formülasyon);

Uygulama (Deneme);

Yasal İzleme (Mevzuata Uygunluk Kontrolü ve Takibi) ve Değerlendirme (Denetleme) (Greer, 2009: 13).

Peki ilkeli tarım politikaları hayata geçirilmez ise neler olacaktır:

Tarımda verim düşecektir;

İhracat geriliyecektir;

Ekonomi derin yaralar alacaktır,

Bütçe açığı ve cari açık artacaktır;

Tarımsal üretim kesintiye uğrayacaktır;

Ve kıtlık –açlık problemleri ortaya çıkacaktır.