Geçmiş yazılarımızda tarımda çalsan nüfusun artık yaşlandığını genç çiftçilere ihtiyaç olduğunu defalarca açıkladık. Hatta konu ile ilgili son yazımızda, tarımda kalmanın yollarının, “İyi bir gelir sağlamak, talep artışı, sürekli bir gelir sağlamak, hayat standardını yükseltmek, arz devamlılığı, İşletmenini mevcut kapasitesinin yeterli olması , işçilik ve işçi hizmetlerinden (bakım, idare, takip vb) memnun olmak, parayı değerlendirmek, aile işgücünü değerlendirmek, ihracat yapmak, iyi fiyata ürünleri satmak , ilaç, tohum ve gübreleri istenen zaman, fiyat ve miktarda bulmak , alet ve makinayı kolay temin etmek, ürünün pazarlanmasının kolay olması, kolay ve hızlı nakliye alt yapısı , talebin sürekli olması, depolama kolaylığı, yetiştiriciliğinin kolay olması,gibi şartlardan oluştuğunu belirtmiştik.

Tarımın pek çok paydaşı içerisinde hakettiği değeri takdir edilmeyen kuruluşların başında TZOB (Türkiye Ziraat Odaları Birliği) gelmektedir. Nitelik ve nicelik açısından ülkemizin en büyük mesleki kuruluşu olan TZOB ve Ziraat Odaları tarımın her alanında üreticisi için fedakârane bir çalışma örneği vermesine rağmen bazı çevrelerce oluşturulan olumsuz “algı bütünü” nedeniyle varlığının getirdiği değerin çiftçi açısından önemini kamuoyuna yeterince tanıtamamışlardır.

Niçin takdir edilmediğini içeren yazımızı başka zamana bırakarak,yukarıdaki “tarımda kalma”nın şartları oluşmadığı için,çiftç ailesinin gençlerinin başka sektölerde iş aramaları sonucu tarım nüfusunun yaşlandığını ifade eden TZOB Genel Başkanı Sayın Şemsi Bayraktar’ın bu alandaki görüşleri şu şekilde:

Tarımda çalışan nüfusun yaş ortalaması tarımı olumsuz etkilemektedir. Genç nüfus sürekli azalıyor. Genç nüfus kırdan göçüyor, köyler yaşlılara kalıyor.

Fevkalade olumsuz bir durumla karşı karşıyayız. Yaşlı çiftçiler emekli olunca sofralarımıza kim yemek koyacak? Bunu iyi düşünmeliyiz.”

“ZOB kayıtlarına göre, Türkiye’deki erkek çiftçilerin yaş ortalamasının 57,7, kadın çiftçilerin yaş ortalamasının 60,1, kayıtlı toplam çiftçilerin yaş ortalamasının ise 58,1’dir.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımda nüfus özellikleri ile ilgili demografik tehlikeye dikkat çekerek,

“Türkiye’deki çiftçilerin sadece yüzde 1’i 18 ile 24 yaş arasında”

“TZOB verileri, Türkiye’de güncel çiftçi sayısının 5 milyon 162 bin olduğunu, bunun yüzde 82’sini erkeklerin ve yüzde 18’lik kısmını ise kadınların teşkil ettiğini söylemektedir.

Sistemde kayıtlı çiftçilerimizin yüzde 34’lük kısmı 65 yaş ve üzeri, 34,6’lık kısmı 50-64 yaş arasında bulunmaktadır. Çiftçilerimizin yüzde 26,4’ü 33-49 yaş arası, yüzde 3,8’i 25-32 yaş arası ve yüzde 1’i 18-24 yaş arasındadır. Türkiye’de 18-32 yaş arasında çiftçilik yapanların oranı toplam çiftçilik yapanlar içinde yüzde 4,8’e tekabül ediyor.”