Aydın Tabip Odası’nın yazılı açıklaması özetle şöyle; “Hekimlik mesleği etik kuralları ile örtüşmeyen, ADÜ Rektörü Sayın Bülent Kent’ in “Vatandaş ADÜ Hastanesinde bıçak parası veriyor” iddiasıyla yapmış olduğu talihsiz basın açıklaması, hekimlerimiz ile halk arasında kutuplaşmayı teşvik edici olmuş, hekimlerimizi derinden yaralamıştır. Aydın Tabip Odası, hekimlerin haklarını korumayı, toplumsal alanda yaşanan sağlıktaki olumsuzlukları kamuoyuna duyurmayı, tıp eğitimine katkıda bulunmayı ve Türkiye halk sağılığını geliştirip yaygınlaştırmayı amaç edinmiş, kamu kurumu niteliğinde hizmet eden meslek kuruluşudur. Türkiye’ de hekimlerin sesi olarak; Hipokrat yemini etmiş, hastayı din, dil, ırk gözetmeksizin her koşulda tedavi etmeyi ilke edinmiş, uzun yıllar tıp eğitimi alarak, genç yaştan itibaren ailelerinden uzak kalan, hayatlarını kaybeden, şiddete uğrayan, her şeye rağmen severek ve özveriyle görev yapan hekimlerimize yapılan bu haksızlığı kabul etmiyoruz. Muayenehaneler kanun ve yönetmeliklerle açılır, hizmetine devam eder veya kapatılır. Bir muayenehanenin kapatılması başhekimin veya rektörün zorlaması, görüşü veya önerisi ile olmaz, olamaz. Muayenehane sahibi hekimler ile kavga etmek veya baskı yapmak başhekimin görevi ve yetkisinde değildir.” 

Metin Özden ağabeyini kaybetti Metin Özden ağabeyini kaybetti

REKTÖR BÜLENT KENT NE DEMİŞTİ?

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, hastanelerdeki “bıçak parası” sorununun yalnızca Aydın’ın değil, Türkiye’nin sorunu olduğunu belirterek, “Bıçak parası ve özel muayenehane Türkiye’nin sorunu, çözülemiyor. Aydın’da bıçak parası daha fazla. Ankara’da birçok açıdan düştü. Komşu illeri bilmiyorum. Aydın’da daha fazla olduğu söylendi bana. Vatandaş bıçak parası veriyor, sonra bana mesaj atıyor. ‘Yazılı şikâyet dilekçesi verin diyorum, ‘tedavim devam ediyor, dilekçe veremem’ diyor. Ben bunu nasıl çözerim? Siz şikâyet dilekçesi vereceksiniz, biz bunu Cumhuriyet Savcılığı’na bildireceğiz” şeklinde açıklamada bulunmuştu. (DİLARA YERLİKAYA)